Fietsplan

In 2004 was Watermaal-Bosvoorde één van de eerste gemeenten die een gemeentelijk mobiliteitsplan goedkeurden. Sindsdien werd er veel ondernomen om de mobiliteit in de gemeente te verbeteren, vooral voor fietsers: tegen de verkeersstroom in rijden, gewestelijke fietsroute, fietsparkings …

Het fietsbeleid moest wel een duwtje in de rug krijgen en daarom moesten de gegevens bijgewerkt worden. Dankzij de steun van het Gewest en PROVELO kon Watermaal-Bosvoorde een BYPAD-audit (BicYcle Policy AuDit) voor haar fietsbeleid krijgen.

De Europese BYPAD-methode is een gestandaardiseerde analysemethode van het fietsbeleid. Een onderdeel hiervan is de oprichting van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de fietsers, de bestuursleden, de politie en de verkozenen, die een stand van zaken opgesteld hebben van het fietsbeleid en een actieplan.

BYPAD bestaat al in 65 steden in vijftien landen en wenst de kwaliteit van het fietsbeleid te verbeteren via eenvoudige en doeltreffende maatregelen.

Het actieplan van Watermaal-Bosvoorde omvat 4 assen:

  1. Een netwerk van 7 gemeentelijke fietsroutes uitrollen tussen de verschillende gemeentelijke polen die aan de 5 volgende criteria beantwoorden: veilig, direct, coherent, comfortabel en aangenaam.
  2. Beveiligde fietsboxen plaatsen in functie van de vraag van de bewoners zodat men zijn fiets (voor korte tijd) kan stallen en (voor lange tijd) in alle veiligheid parkeren.
  3. Het fietsen aanmoedigen via een specifieke webpagina, een « fietsmanager » aanstellen, het behalen van een fietsbrevet in de scholen …
  4. Het fietsbeleid verankeren: een verantwoordelijke dienst aanduiden, een specifiek budget voorzien, het aantal fietsers aan de kruispunten tellen, enquêtes houden, enz.

Dit actieplan geldt als routebeschrijving voor het fietsbeleid van de gemeente in de komende jaren. Met tot doel ervoor te zorgen dat fietsen elke dag normaal en op veilige wijze  voor iedereen kan gebeuren.

Download het fietsplan hier