Toegankelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Ordinance regarding the accessibility of websites and mobile applications for regional government bodies and the municipalities (Brussels Capital Region).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

- Titels: elke titel is niet als zodanig geïdentificeerd.
- Links: de links vermelden niet altijd het bestandsformaat en zijn niet altijd voldoende expliciet.
- Afbeeldingen: informatieve afbeeldingen gaan niet altijd vergezeld van tekstalternatieven.
- Tabellen: tabellen zijn niet altijd correct gestructureerd.
- Documenten: downloadbare documenten zijn niet altijd toegankelijk.

Voorgestelde alternatieven

U kunt tijdens de openingsuren contact opnemen met het Gemeentebestuur op het nummer 02.674.74.11.
Alle informatie op de website kan mondeling worden verstrekt door een beambte van het gemeentebestuur.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Dienst Informatie/Communicatie : 02.674.75.16.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Ombudsvrouw van Brussel:

Verbeteringsplan

  • Er zal rekening worden gehouden met de meldingen.
  • De nodige verbeteringen zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd, voor zover ze technisch haalbaar en financieel aanvaardbaar zijn.
  • De conformiteit van de website zal geleidelijk worden ingevoerd naarmate de middelen het toelaten.
  • Van nu af aan zullen goede praktijken worden toegepast voor zover de middelen dat toelaten.

Deze verklaring is op 26/09/2019 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 20/06/2024.