De mobiliteit in de wijk Futaie - Lieveheersbeestjeslaan

Zoals u wellicht weet, zal een nieuwe bus van de MIVB binnenkort de wijk rond de Lieveheersbeestjeslaan bedienen via deze laan. Het college had een plan voorgesteld om het verkeer in deze straat te verminderen, rekening houdend met het feit dat de bus in beide richtingen moet rijden. Dit voorstel riep veel reacties op van omwonenden, en het plan werd daarom opgeschort.

De bewoners van de wijk werden uitgenodigd op een informatievergadering waar het College een uiteenzetting gaf over de situatie en de beperkingen, en het plan presenteerde dat aanvankelijk was gepland voor de mobiliteit in en rond de Lieveheersbeestjeslaan. De bewoners konden ook hun reacties geven en vragen stellen.

Na deze eerste vergadering werden de inwoners van de wijk die dat wensten, uitgenodigd om voorstellen voor alternatieve aanpassingen in te dienen, rekening houdend met de doortocht van de bus door de Avenue des Coccinelles en andere onvermijdelijke technische gegevens.

Deze voorstellen zijn vervolgens zorgvuldig bestudeerd door de dienst Mobiliteit, die de haalbaarheid ervan heeft vastgesteld en opmerkingen erover heeft geformuleerd.

Een tweede bijeenkomst vond plaats op vrijdag 17 december, per videoconferentie. Tijdens deze bijeenkomst konden de burgers hun plannen presenteren en kon de afdeling Mobiliteit de op- en aanmerkingen toelichten. De dienst Mobiliteit heeft ook een samenvattend plan voorgesteld, waarin verschillende van de door de burgers geopperde ideeën zijn opgenomen. De burgers konden vervolgens hun vragen, zorgen en opmerkingen kwijt, waarvan de aanwezige leden van het college nota hebben genomen.

Dit samenvattend plan en de opmerkingen zullen nu worden bestudeerd door het college en de dienst Mobiliteit.

Zie de originele MVIB-studie 

Toegang tot het verslag met de door de burgers toegezonden plannen, de opmerkingen van de dienst en het samenvattende plan (17/12/2021).

Toegang tot de audio-opname van de vergadering van 17 december 2021.