Dienst Mobiliteit

1ste verdieping van het Hooghuis
T. 02.734.34.32
mobiliteit@wb1170.brussels

In juli en augustus zijn de gemeentelijke diensten op afspraak beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur.
De loketten van de diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak. Afspraken kunnen ofwel telefonisch op de betrokken dienst bekomen worden ofwel per mail.

De mobiliteitsdienst controleert en implementeert het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Het stelt gemeentelijke plannen en verordeningen op. Het neemt deel aan de ontwikkeling van regionale en gemeentelijke mobiliteitsprojecten. Het brengt adviezen uit in het kader van regionaal overleg over mobiliteit. Het organiseert de "Autovrije Dag" en verschillende bewustmakingsacties rond mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor het gemeentelijke zakenreisplan. Het neemt deel aan de eenheid POLUTRA (politie - stedenbouw - openbare werken) die zich bezighoudt met lokale mobiliteitskwesties.

Dienst Mobiliteit