Renovatiewerken in de Visserijstraat

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in overleg met de gemeente Oudergem, beslist om de Visserijstraat grondig te renoveren. Gezien de ouderdom van de riolering en de zeer slechte staat van de openbare weg is het noodzakelijk dat dit l gebeurt. Dit zal het comfort voor de omwonenden aanzienlijk verbeteren.

Het gehele project wordt gecoördineerd door het overheidsbedrijf Vivaqua, dat de omwonenden nauwgezet op de hoogte zal houden van de voortgang van de werken. 

De werkzaamheden hebben op 5 september 2022 begonnen en zijn onderverdeeld in verschillende fasen. Na de tussenkomst van de nutsbedrijven (water, elektriciteit, openbare verlichting, telecommunicatie), zijn de rioleringswerken velotooid. De weg moet nog volledig worden heraangelegd, zonder de trottoirs.

Wegenrenovatie - toelichting

Februari 2024

Het her-asfalteren van de Visserijstraat zal op 4 maart 2024 beginnen. Dit zal in vijf fasen gebeuren om de toegang van het verkeer niet te lang te onderbreken en daarmee overlast te beperken.

Fases 3 en 4 vinden plaats in Ouderghem.

Behoudens slecht weer,

  • fase 1: van de IJsvogellaan tot de Tinklaan, van 4 tot 20 maart;
  • fase 2: van de Tinklaan tot de uitgang van de parking van restaurant Les Pêcheries, van 21 maart tot 12 april;
  • fase 3: de uitgang van de parking van restaurant Les Pêcheries tot nr. 118, van 15 april tot 1e mei;
  • fase 4: van nr. 118 tot Beaulieulaan, van 2 mei tot 19 mei;
  • fase 5: laatste laag asfalt op de hele Visserijstraat, tijdens het weekend van 18 en 19 mei.

Technische informaties (alleen in het Frans)

Plan février 2024.jpg

 

December 2023

De talrijke interventies van Vivaqua hebben de Visserijstraat verzwakt. Hoewel de rioleringfase is voltooid, blijft deze straat afgesloten voor verkeer om de veiligheid, het comfort van de buurtbewoners en de stabiliteit van het wegdek te garanderen. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, inclusief toegang tot het restaurant Les Pêcheries vanuit Oudergem.

De signalisatieborden die aan weerszijden van de weg zijn aangebracht, aan de kant van Watermaal-Bosvoorde en Oudergem, worden versterkt met blokken die dwars over de Visserijstraat, na de kruising met de Voornlaan (komende van de IJsvogellaan), worden geplaatst.

De straat wordt heropend zodra de rijbaan volledig is gerenoveerd, d.w.z. volgend voorjaar.

Samen met de diensten voor Mobiliteit van de twee gemeenten, de politie en het Gewest is een omleidingsplan bestudeerd om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Bus 17 zal niet meer in de Visserijstraat kunnen rijden en zal tijdelijk worden omgeleid via de Briljantstraat en de Charles Michielslaan.

Planpêcheries.jpg

Bedankt voor je geduld en je begrip.