GEN werf

De bouw van het GEN vordert. In het kader van de planning van de verschillende fasen van de werkzaamheden volgen de gemeentediensten de voortgang op de voet.

Op korte termijn zullen de volgende interventies worden uitgevoerd onder voorbehoud van eventuele slechte weersomstandigheden en belangrijke onvoorziene gebeurtenissen.

Folder: Vordering van de GENwerken in Watermaal-Bosvoorde (zomer 2022)

Situatie half september 2022:

Elanbrug

De werkzaamheden lopen achter op schema, waardoor de heropening van de brug voor het verkeer enkele weken vertraging oploopt. Op dit moment kunnen voetgangers en fietsers de spoorwegversperring al oversteken. 

Station van Watermaal

Op zaterdag 10 september zijn de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang weer begonnen. Tijdens een onderbreking van het spoorverkeer heeft de aannemer de nodige kap- en opruimwerkzaamheden uitgevoerd om de PBM (Personen met Beperkte Mobiliteit)-toegangshelling tot de onderdoorgang te kunnen aanleggen. Als de termijnen worden gehaald, zou het verkeer in de Winterkoninkjestraat en de Arcadestraat tegen het einde van het jaar weer normaal moeten zijn.  Hetzelfde geldt voor het parkeren.

Wij zijn ons er volledig van bewust dat deze situatie ongemak veroorzaakt. Wij betreuren dit en doen er alles aan om het tot een minimum te beperken. Wij danken u voor uw geduld.

Als u vragen hebt over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de bevoegde gemeentelijke dienst (rergen@wb1170.brussels) of met Infrabel (contact@infrabel.be).