Dienst Stedenbouw

Hooghuis, op de 1ste verdieping
A. Gilsonplein, 2
Secretariaat : T. 02.674.74.32
stedenbouw@wb1170.brussels

De vrije toegang tot het onthaal is open voor het publiek in het Hooghuis om inlichtingen te bekomen of om vergunningsaanvragen in te dienen.
Het onthaal is toegankelijk op maandag van 9.30 u tot 12 u en van 13.30 u tot 15.30 u (in juli-augustus : van 8.30 u tot 13 u).

De raadpleging van de aanvraagsdossieren onderworpen aan een openbaar onderzoek vindt enkel plaats nadat een afspraak werd genomen per telefoon op 02/674 74 32 of per e-mail : stedenbouw@wb1170.brussels

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

De afdeling ruimtelijke ordening houdt toezicht op en voert het stedenbouwkundig beleid van de gemeente uit. Het stelt gemeentelijke plannen en verordeningen op en neemt deel aan de ontwikkeling van gemeentelijke projecten. Het brengt adviezen uit in het kader van regionaal overleg over ruimtelijke ordening.

De dienst Stedenbouw onderzoekt de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, organiseert openbare onderzoeken en overlegcomités. Het adviseert en informeert de burgers. Het maakt het publiek bewuster van het behoud van het erfgoed en duurzame ontwikkeling. De dienst is verantwoordelijk voor controle en stedenbouwkundige overtredingen en, brengt adviezen uit in het kader van regionale projecten en raadplegingen over stadsplanning.

  • Onthaal - Stedenbouwkundige informatie - Tips
  • Onderzoek van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: aktes en werken voor de bouw, afbraak, verbouwing, wijziging (buitenaspect: veranda’s, raamwerk*, dakvensters*, plamuur, verf, …); binnenwerken; tuinhuizen*; tuinaanleg; terras), vellen van bomen*
    (
    * vrijgesteld van dossierkosten en gemeentelijke belasting)
  • Kadaster (overhandiging aan de FOD Financiën)
  • Zoeken naar archieven (vergunningen, toelatingen en gebouwenplannen)
  • Wilt u een archiefonderzoek aanvragen? Vul het formulier in: Aanvraag archiefonderzoek

 

Een nuttige gewestelijke website : www.stedenbouw.irisnet.be

Dienst Stedenbouw