Dienst preventie en sociale cohesie

Andrée Payfa-Fosséprezplein, 12
1170 Brussel
Tel. : 02/675.71.30
Email : prevention1170@wb1170.brussels

Site : www.prevention1170.be

Preventie & sociale cohesie

De dienst Preventie en Sociale cohesie heeft tot doel de levensomstandigheden en de levenskwaliteit van de inwoners van Watermaal-Bosvoorde te behouden en te verbeteren door bij te dragen tot een harmonieus samenleven en door sociale uitsluiting te bestrijden. De dienst bestaat uit verschillende structuren die zich in een aantal wijken van de gemeente bevinden.

 

  • Buurthuizen van de Tuinwijken en de Dries

Buurthuizen zijn lokale diensten, plaatsen van onthaal en solidariteit, waar iedereen kan leren. Ze organiseren socio-culturele, educatieve en solidaire activiteiten: bijlessen, vakantiecursussen, gesprekstafels, alfabetiseringsklassen voor volwassenen, burgerprojecten, solidaire kleding en creatieve workshops.

 

Buurthuis van de Dries

Dries 38 - 1170 Brussel

02 660.71.05 - mqdries@wb1170.brussels

 

Buurthuis van de tuinwijken

Aartshertogenlaan 52 - 1170 Brussel

02 672.27.33 of 02 733.02.67 - lescitesjardins@wb1170.brussels

 

  • Espace Mosaïque - Project voor sociale cohesie Drie Linden

Een ontmoetingsplaats voor en met de bewoners om de sociale banden te versterken en het welzijn in de wijk te verbeteren.

Heb je wensen, ideeën … Loop eens binnen of kom op woensdag van 15.00 tot 17.00 uur naar het praatcafé  "Cafés-papote".

3 Lindenstraat 137 - 1170 Brussel

02 356.51.12- espacemosaique@wb1170.brussels

 

  • Schoolantenne

De missie van de schoolantenne is voorkomen dat  jongeren afhaken op school. Deze dienst verschaft jongeren van 6 tot 18 jaar en hun gezinnen informatie en begeleiding bij alle soorten schoolgerelateerde kwesties. Daarbovenop trachten zo ook  de communicatie tussen ouders en de school te bevorderen.

Konijnenwarandestraat 127 - 1170 Brussel

02 732 36 65- antennescolaire@wb1170.brussels

 

  • CEFAS - Preventie en beheer van conflicten en geweld binnen het gezin en de school

Een plek om te luisteren, te praten en uit te wisselen over de moeilijkheden die gezinnen kunnen ondervinden naar aanleiding van een  conflict en/of een geweldsituaties binnen de familie. Bij CEFAS kunnen koppels en gezinnen terecht voor een gesprek of praatgroepen.

Het CEFAS-team biedt, in samenwerking met schoolbegeleiders, ook hulp bij het oplossen van conflicten tussen jongeren op school.

Payfa-Fosséprezplein 12 - 1170 Brussel

02 660 96 84- cefas@wb1170.brussels

 

  • Mediatie buurtconflicten

In samenwerking met het Huis van Preventie en Solidariteit en van Oudergem worden inwoners geholpen die betrokken zijn bij een buren- of wijkconflict. Ze proberen om samen een oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor elke partij.

Waversesteenweg 1326 - 1160 Oudergem

02 662 08 71 - 0494 577 920 - mediation@auderghem.irisnet.be

 

Voor meer informatie of suggesties: 02/675 71 30 - www.preventie1170.be