Ophaling van de vuilniszakken - tips en voorschriften

Vanaf 15 mei is voedselafval sorteren in Brussel verplicht en verandert de organisatie van de ophalingen.

Enkele regels voor de ophalingen:

 • Gebruik enkel de zakken met de vermelding Net Brussels;
 • je zak mag niet zwaarder zijn dan 15 kg;
 • scherp afval moet goed verpakt zijn om het risico op snijwonden voor jezelf en de ophaalploegen te vermijden;
 • respecteer de ophaaldagen van de zakken.

Vijf tips voor een geslaagde huisvuilophaling:

 • Respecteer de ophaaldagen en ophaalroosters: witte, blauwe en gele zakken, ten vroegste vanaf 18 u op de vooravond. Oranje en groene zakken voor 12 u op de dag zelf.
 • Bescherm de zakken en gebruik harde bakken.
 • Zet je zakken op het voetpad en niet op een haag of aan de voet van een boom.
 • Parkeer je wagen op de wettelijk voorziene plaatsen (op meer dan 5 meter van een kruispunt, behalve indien anders voorzien) om zo de doorgang van de vuilniswagens te vrijwaren.
 • Gebruik de openbare vuilniszakken als volgt : JA voor klein zwerfvuil. NEE aan het huisvuil

Opgelet :

 • Indien deze verplichtingen niet worden nageleed  mag een gemeentelijke of gewestelijke inspecteur of de politie een proces-verbaal opstellen en kunnen er administratieve boetes worden uitgeschreven: inzameling van huishoudelijk afval - reglement
 • Inzamelcontract verplicht voor iedere producent of houder van niet-huishoudelijk afval: info