Dienst Leefmilieu

Hooghuis (1ste verdieping) - A. Gilsonplein 2
T. 02.674.74.32. 
leefmilieu@wb1170.brussels

Het publiek kan zich tot het onthaal in het Hooghuis wenden voor  inlichtingen of om vergunningsaanvragen in te dienen. Het onthaal is toegankelijk op maandag van 9.30 u tot 12u en van 13.30 u  tot 15.30 u (in juli-augustus : van 8.30 u tot 13 u).

De raadpleging van de aanvragen onderworpen aan een openbaar onderzoek vindt enkel plaats na telefonische afspraak op 02/674 74 32 of per e-mail : leefmilieu@wb1170.brussels

De dienst Leefmilieu vervult tal van taken waarvan hieronder enkele volgen:  onderzoek van de aanvragen voor milieuvergunningen,  organisatie van openbare onderzoeken en deelname aan de overlegcomités in het geval van gemengde vergunningen. Daarnaast advies en informatie aan burgers en bedrijven over geclassificeerde faciliteiten, milieucontrole en overtredingen. Bovendien beoogt de dienst het bewustzijn van de burgers aan te scherpen qua  noodzaak om het milieu te beschermen en organiseert acties om dit te bereiken. Leefmilieu brengt adviezen uit in het kader van regionale projecten en raadplegingen en neemt deel aan de voorbereiding van regionale en gemeentelijke milieuprojecten.

Onthaal - Diverse inlichtingen – Tips

Onderzoek van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen:

  • Exploitatie van installaties met een risico op overlast (lawaai, afval, lucht- en watervervuiling)
  • Beheer van de klachten inzake milieu (lawaai, geur, lucht dat in het buitenmilieu terechtkomt, …)

 

Dienst Leefmilieu