Een boom kappen doe je nooit zomaar!

Bomen bijdragen tot de verfraaiing van buurten, de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit. Bij warm weer zorgen ze voor schaduw en koelte. Daarom beslist niemand en ook de gemeente niet om zomaar een boom te kappen.

Wanneer die keuze toch gemaakt wordt en hoe erg we het ook betreuren, gaat het altijd om een weloverwogen keuze.

Er bestaan twee soorten vellenkappen:

  • ontwikkelings- of bouwwerken zijn gepland waar de bomen groeien, vaak op een ongecontroleerde manier, in welk geval ze niet worden vervangen;
  • de bomen staan ziek, dood of in de weg. Telkens als er een kapaanvraag wordt ingediend, beoordeelt de "Meneer Boom" van de Gemeente de situatie en de vergunning bevat een lijst met de vereiste herplantingen.

Waarom kappen?

Voor het kappen van hoogstammige bomen (min. 4 m hoog en met een stamomtrek van minstens 40 cm op 1,50 m van de grond) is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor het kappen van dode bomen is geen vergunning vereist.

Bomen worden niet enkel kwetsbaar als ze ouder worden maar ook de opeenvolgende hete en droge zomers van de jongste jaren speelt een rol. Watertekorten en hittegolven tasten hun levenskracht aan, waardoor ze vatbaarder worden voor ongedierte en ziekteverwekkers (ziekten, schimmels, parasieten). En wanneer de wolken zich ophopen en er hevige stortbuien optreden krijgt hun wortelgestel en hun weerstand tegen stormweer het zwaar te verduren. De bomen worden verzwakt en vormen een gevaar voor de mens en een bedreiging voor de directe omgeving.

Het wortelstelsel kan ook een probleem worden als het exemplaar begint te groeien en de wortels schade veroorzaken aan funderingen, trottoirs, rioleringen of zelfs leidingen. Afgezien van het veiligheidsaspect worden sommige bomen gekapt omdat ze mekaar beconcurreren. Te dicht naast mekaar geplante en te grote exemplaren kunnen mekaars groei belemmeren.

Er kunnen ook andere redenen zijn: een te grote boom in verhouding tot de tuin, een burenruzie, een nieuwe eigenaar die de verkeerde boom heeft geërfd die bovendien op de verkeerde plaats is geplant, toegang tot licht, herinrichting van een ruimte, enz.

Wordt het kappen toegestaan om veiligheids- of gezondheidsredenen of omdat de boom dood is, dan moeten deze bevindingen duidelijk zijn of worden bevestigd door een deskundigenverslag.

Wij willen het groene karakter en het evenwicht van het plantenerfgoed van de gemeente in stand houden en om dit te waarborgen is herbeplanting meestal aangewezen. Geef de voorkeur aan inheemse bomen en planten; deze zijn aan onze omgeving aangepast, aantrekken vogels, geven eten en produceren honing.

Gemeentelijke inventorisatie

Experts in het beheer van stedelijke bomen hebben een bomen inventorisatie gemaakt.

Alle bomen langs de wegen en in bepaalde openbare ruimten zijn geanalyseerd. Alle die ziek zijn of beter in de gaten gehouden moeten worden, zijn geïdentificeerd. Ze worden nu door de betreffende gemeentelijke diensten verzorgd.

In Brussel is kappen verboden tijdens de broedperiode, d.w.z. tussen 1 april en 15 augustus. 

Bovendien kunnen andere bomen, als ze onverwachts een gevaar vormen voor de openbare veiligheid, na een storm, drassige grond of anderszins, met spoed worden geveld na een rapport van een expert.