Opvang van Oekraïense burgers

Watermaal-Bosvoorde is al vele jaren een gastvrije gemeente, dus hier vindt u alle manieren waarop u kunt helpen als u vluchtelingen wilt helpen.
Dank aan de vele vrijwilligers die hieraan meewerken.
Meer informatie over dit beleid vindt u door hier te klikken.

Na het verschrikkelijke nieuws van de afgelopen dagen hebben velen van u zich gemeld om de Oekraïense vluchtelingen te helpen die op ons grondgebied aankomen.

Wij zijn bezig met de oprichting van een solidariteitsplatform waarop burgers huisvestingsoplossingen kunnen aanbieden. Deze zullen dan, in coördinatie met het Gewest en de Federale regering, worden aangeboden aan Oekraïense burgers die zich in onze gemeente laten inschrijven.

Als u bereid bent een kamer ter beschikking te stellen, of zelfs een studio of een zelfstandig appartement dat plaats biedt aan een of meer personen, raden wij u aan het hier beschikbare formulier in te vullen  :

Inscrijvingsformulier

Samenlevingscontract

Overeenkomst voor tijdelijke bewoning duur < 1 maand

Overeenkomst voor tijdelijke bewoning duur > 1 maand

De omzendbrief van 18 maart 2022 betreffende de controle van kandidaat-huisvesters van personen die vluchten voor het gewapend conflict in Oekraïne, de lokale besturen richtlijnen op om met name het strafregister te raadplegen van elke meerderjarige kandidaat voor huisvesting en van de volwassen leden die onder zijn of haar dak wonen, zodat de opvang van deze personen in optimale veiligheidsomstandigheden kan plaatsvinden. Dit is, zoals u zult begrijpen, een eenvoudige voorzorgsmaatregel die wij voor iedereen moeten treffen. 

Formulier - strafregister 

Het nieuws verandert bijna elk uur; we hebben gehoord dat de opvang wordt gecoördineerd in het centrum van Brussel, en dat mensen worden ondergebracht in verschillende centrale opvangcentra en -structuren. Met uitzondering van de personen die reeds contact hadden met ingezetenen in België, zal de huisvesting bij de inwoners in een tweede fase plaatsvinden.

Wij zullen dus bij vrijwillige burgers terugkomen wanneer de federale regering ons meedeelt dat de gemeentelijke opvang geactiveerd is.

Wij zullen voorrang moeten geven aan accommodatie/verhuur op middellange termijn, voor ononderbroken periodes en zo autonoom mogelijk, waarbij uw aanwezigheid weinig of niet vereist is. Om dit in een geest van vertrouwen te kunnen doen, werken wij, het OCMW en de gemeente, samen en worden wij geadviseerd door de verenigingen die opvang als hun bestaansreden hebben.

Onze gemeente is al vele jaren vertrouwd met gastvrijheid, maar wij maken hier een nieuwe en bijzondere crisis door en wij leren al doende met u.

Afspraak te nemen bij het registratiecentrum bestemd voor Oekraïners

Met dit formulier kunt u een tijdstip reserveren om uw aanvraag voor tijdelijke bescherming in te dienen bij het registratiecentrum. U kunt zich alleen inschrijven of samen met uw gezinsleden voor hetzelfde tijdslot.