Dienst Grondbedrijf (gemeentelijke woning)

Gemeentelijk Godhuisstrat 1
02.674.74.37
grondbedrijf@wb1170.brussels
adres voor post: A. Gilsonplein 1, 1170 Brussels


UURREGELING

Van september tot juni:
- maandag, woensdag, vrijdag, van 8u30 tot 11u30 en van 14u tot 16u30;
- dinsdag, van 14u tot 18u30;
- donderdag, loket gesloten.

In juli en augustus:
- maandag, woensdag, vrijdag van 8u tot 12u;
- dinsdag, donderdag, loket gesloten

Het Grondbedrijf van Watermaal-Bosvoorde heeft als opdracht om ter beschikking te stellen van de inwoners, op het grondgebied van de gemeente, van de financieel toegankelijke huisvestingen (gemiddeld en sociaal) teneinde de jonge families en ouderen toe te laten om in de gemeente te blijven. Zij beheert een als volgt verdeeld patrimonium:

 • 52 sociale huisvestingen
 • 119 gemiddelde huisvestingen
 • 3 huisvestingen aan marktprijs
 • 7 huisvestingen voor PBM (personen met beperkte mobiliteit)
 • 10 huisvestingen gehuurd door VZW’s (waarvan 6 geïsoleerde huisvestingen in groep habitat bestemd voor ouderen en huisvestingen voor mentaal gehandicapte kinderen)
 • 2 huizen bestemd voor Lokale opvanginitiatieven (LOI) die door OCMW worden gehuurd, die asielzoekers huisvest.


Hoe zich in een gemeentehuisvesting inschrijven?

Op algemenere wijze, beheert het Grondbedrijf het particulier patrimonium van de Gemeente waarin men terugvindt:

 • 2 benzinestations
 • 2 kantoren
 • 5 handels
 • 4 werkplaatsen voor artiesten
 • 104 parkings