Sciensano - nationale gezondheidsenquête 2023

Hoe gaat het met de gezondheid van de bevolking in België?

Dat is de vraag die Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, sinds 1997 regelmatig beantwoordt dankzij grootschalige gezondheidsenquêtes in het hele land. Deze enquêtes richten zich tot alle inwoners van België, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit of gezondheidstoestand. De 7de enquête in de reeks vindt dit jaar plaats. Meer dan 6000 huishoudens uit 158 gemeentes, waaronder de onze, worden willekeurig geselecteerd. Wees dus niet verbaasd als jouw huishouden gevraagd wordt om deel te nemen aan de gezondheidsenquête 2023.

Een nationale gezondheidsenquête, waarom?

Deze enquêtes van Sciensano geven informatie over de gezondheidstoestand van de bevolking, over het ontstaan van nieuwe gezondheidsproblemen, over de toegang tot gezondheidszorg en over factoren die ons welzijn bevorderen of verminderen. De enquêtes worden om de 5 jaar herhaald om de evolutie van deze belangrijke aspecten op te volgen. De gezondheidsenquête 2023 is een bijzonder belangrijke editie omdat ze volgt op de COVID-19-crisis. De verzamelde informatie zal de komende jaren de beleidsbeslissingen inzake volksgezondheid ondersteunen.

Ik heb een uitnodigingsbrief in de bus ontvangen, wat is de volgende stap?

Binnen de maand zal een interviewer van Statbel, het Belgische statistiekbureau, u contacteren met de vraag om deel te nemen. Gelieve hem of haar hartelijk te verwelkomen. U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel aangemoedigd. Indien u instemt met deelname, spreekt u een datum af waarop hij of zij uw huishouden, met een maximum van 4 personen, kan ondervragen.

Is deelnemen vertrouwelijk?

Absoluut. De interviewers zijn contractueel en wettelijk verplicht zich aan het beroepsgeheim te houden.  Bovendien behandelen Sciensano en Statbel al uw gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit onderzoek is ook goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Gent en de Universiteit Gent.

Ik ben uitgenodigd en wil graag bijkomende informatie, kan dat?

Uiteraard. Bezoek de deelnemerspagina www.gezondheidsenquete.be/deelnemer met antwoorden op de vaakst gestelde vragen en een informatiefilmpje dat de werkwijze van de enquête uitlegt. Dit kan ook door onderstaande QR-code met uw telefoon of tablet te scannen.

 

Enquête santé_1NL.jpg

 

Ik wil interviewer worden, hoe pak ik dat aan?

Bent u geïnteresseerd in gegevensverzameling en volksgezondheid? Bent u maatschappelijk betrokken en op zoek naar een aanvullend inkomen in uw regio? Ben je gemotiveerd, enthousiast en heb je enige computervaardigheden? Dit zijn de enige vereisten, voor de rest leiden Sciensano en Statbel je op!

Word interviewer voor Sciensano

 

Recherche enquêteurs_1NL.jpg