Dienst Gezondheid

A. Gilsonplein 6
T. 02.674.74.72
gezondheid@wb1170.brussels
Van maandag tot vrijdag : 8u-17u
In juli en augustus : 8u-13u

De dienst Gezondheid heeft tot doel de gezondheid in al haar vormen te promoten.  Daartoe richten we ons niet alleen tot het grote publiek maar ook tot de gemeentelijke medewerkers.

De dienst laat zich bijstaan door een Gezondheidheidscomité dat tot taak heeft te adviseren en de initiatieven in het domein van de gezondheid aan te moedigen. Dit comité, waarvan de samenstelling open is, groepeert een aantal lokale professionelen uit de gezondheidssector zelf, maar ook personen die vanuit hun expertise of door hun betrokkenheid de vertegenwoordigers van een bepaalde bevolkingsgroep zijn.

De acties die worden gevoerd, draaien rond obesitas of een gezonde voeding, meer in het bijzonder in de scholen, de problematiek van de patiënt bij het verlaten van een ziekenhuis met aandacht voor de middelen die ter beschikking gesteld worden van de interventionisten, de artsen en patiënten.

De dienst Gezondheid neemt deel aan en ondersteunt bepaalde werelddagacties zoals de strijd tegen Aids, het schenken van organen, stoppen met roken …

De dienst Gezondheid informeert het publiek door het organiseren van voordrachten over zeer uiteenlopende domeinen zoals: het recht van de patiënt, gezonde voeding, hormoonontregelende stoffen, infarcten, kankerbestrijding, de ziekte van Parkinson, lijfrente, euthanasie, tabaksverslaving, burn-out, rugpijn …

De dienst Gezondheid organiseert diverse gezondheidsanimaties voor mensen die Alzheimer hebben of voor hun naasten samen met de vzw Similes voor mensen met mentale problemen en voor hun naasten.

De dienst Gezondheid steunt ook de bloedinzamelingen die het Rode Kruis België organiseert.

Dienst Gezondheid