Anti-feminicide muur: wedstrijdresultaten


In december 2019 heeft de gemeenteraad zich unaniem uitgesproken voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en de erkenning van vrouwenmoorden.

In juni jongstleden besloot de raad, eveneens met algemene stemmen, een muur te wijden aan de verhalen van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, om hen uit de anonimiteit te halen.

De gekozen muur bevindt zich bij de ingang van de Academie voor Schone Kunsten, Place Andrée Payfa-Fosséprez. Op 13 september werd een kunstwedstrijd uitgeschreven.
De schetsen konden tot uiterlijk maandag 15 november 2021 ingediend worden.
Er werden 21 inzendingen ontvangen, waarvan er 19 in aanmerking kwamen. Per kunstenaar werden er 3 werken, in verschillende technieken voorgesteld en anoniem tentoongesteld.

De jury voor deze oproep tot het indienen van artistieke projecten is op 19 november bijeengekomen
De 4 laureaten zijn :

Alexandra Van Lierde -Tshidimba
Jean-Luc Tillière
Jean-Paul Chemin
Jacques Laurent

murfeminicide4.jpg 

Alexandra Van Lierde


Photo-Jean-Luc-Tillière_mention-obligatoire.png

Jean-Luc Tillière

murfeminicide3.png

Jean-Paul Chemin


murfeminicide2.png

Jacques Laurent

Met dank aan alle deelnemers/sters!

"Notulen van de jury voor de projectenoproep tegen vrouwenmoorden »