Overlijdensverklaring

Tel.:02/674 75 13 

De overlijdensverklaring moet zo snel mogelijk bij het gemeentehuis van de plaats van overlijden worden aangegeven.

Deze aangifte moet geschieden door een meerderjarige, bij voorkeur een familielid van de overledene maar de familie kan dit ook door de begrafenisondernemer laten afhandelen.

De personen die de verklaring komen afleggen, moeten zich aanbieden bij de dienst Burgerlijke Stand met een medisch attest (model III C), de identiteitskaart van de overledene, en eventueel het huwelijksboekje van de overledene.

 

Elektronisch loket voor akte van overlijden