Bulletin met vragen en antwoorden 2021

  Gemeenteraadslid Datum Voorwerp
1 Alexandre Dermine 28/01/2021 Schriftelijke vraag bettreffende "beschikbaarheid van onroerend goed in WB"
2

Martin Casier

14/06/2021

Schriftelijke vraag over de oprichting van een solidariteitsfonds