Dienst Energie

Hooghuis - 3de verdieping
02.674.74.57

energie@wb1170.brussels
De dienst is alleen beschikbaar op afspraak.

Uitvoering van het Actieplan Duurzame Energie, met als belangrijkste doelstelling « vermindering met 40% van het energieverbruik van de openbare gebouwen, zonder comfortverlies voor de gebruikers ».

Namelijk:

  • Energieboekhouding: maandelijkse meterstanden/facturen, analyses van het verbruik (e.a. NRClick), jaarlijkse balans;
  • steun aan de dienst Openbare Werken voor energiebesparende werken en dossiers;
  • hulp voor de goede programmering van de verwarmingsregelingen, objectivering van de temperatuur in de gebouwen via genomen maatregelen;
  • dossiers voor het aanvragen van  premies en subsidies voor energiebesparende werken;
  • follow-up van de elektriciteit producerende installaties, o.a. groene certificaten;
  • methodes van aanmoediging/informatie bij gebruikers van de openbare gebouwen inzake energiebesparing;
  • aanspreekpunt van de opdrachtcentrale Interfin voor de aankoop van gas en elektriciteit voor de gemeentelijke gebouwen;
  • EPB-certificering van openbare gebouwen (in samenwerking met de dienst Stedenbouw/Milieu);
  • aanmoedigings-/ informatie-initiatieven bij de burgers inzake energiebesparing;
  • certificatie/archivering van facturen en invoeren van een waterverbruik boekhouding van de openbare gebouwen.