21.02.2017 - onmiddellijke en structurele oplossingen inzake het overvliegen van Brussel

De Gemeenteraad,

Overwegende het belang van het bestaan van vliegverkeer polen, hetzij in de economische, commerciële, culturele, toeristische ontwikkeling van een hoofdstad, een regio, van een land en van de Europese Unie;
Overwegende de Europese luchthavenbeleidsmaatregelen om het effect voor het milieu (gezondheid, geluidshinder) hiervan te verminderen, en dit in talrijke hoofdsteden en Europese steden;
Overwegende dat het niveau van geluidsmilieuverontreiniging, de aantasting van de openbare gezondheid, en de systemische risico's in verband met de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem (Brussels-International) temidden van Europa niet meer onkundig kunnen blijven;
Overwegende het besluit Gosuin op de geluidshinder van de vliegtuigen en het desbetreffende systeem van verplichtingen/boetes;
Overwegende dat deze niet ter discussie kan gesteld worden, noch zijn toepassing, na meer dan 15 jaar bestaan, verschillende beslissingen en arresten van rechtspraak die zijn toepassing bevestigen, waarvan zelfs een advies van 2011 van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
Overwegende dat niemand onkundig is van de wet of ze opzettelijk kan overtreden;
Overwegende dat gedurende meer dan twintig jaar de voornaamste politieke beslissingen betreffende het overvliegen van Brussel en zijn perifirie erin hebben bestaan om de vlieglast van een gemeente naar  de andere te verplaatsen, zonder de compensatie programma's op te stellen die elders in Europa zijn toegepast, noch geen enkele ernstige verbeteringsmaatregel van de veroorzaakte hinder;
Overwegende dat zelfs ten gevolge van het intrekken van het plan Wathelet een vliegtuig bij het opstijgen op de luchthaven van Zaventem 5 keer meer hinder zal veroorzaken dan een vliegtuig dat van het merendeel van de grote Europese luchthavens opstijgt;
Overwegende dat talrijke Brusselse gemeenten en van de periferie een impact blijven ondergaan bij het overvliegen dat het bij de opstijging of de landing is;
Overwegende het project van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling waar de lawaaibestrijding afkomstig van het vervoer prioritair is, dat adviseert, dat de Regio de geluidshinder meer zal beperken door toepassing van de doelstellingen van globaal beleid van de mobiliteit en de vermindering van het overvliegen van de vliegtuigen.
Overwegende het succes van talrijke structurele maatregelen tot verbeteren en verminderen van de negatieve gevolgen van de activiteiten van luchthavens, zoals bijvoorbeeld in Parijs, Rome, Milaan, Londen, München, Berlijn en Oslo;
Overwegende dat er structurele maatregelen bestaan en dat duurzame maatregelen werden geïdentificeerd die op (zeer) korte, middellang en lange termijn kunnen getroffen worden, teneinde de gevolgen van geluidshinder van de luchthaven van Zaventem (zoals bijvoorbeeld de verschuiving van de landingsbanen) te verminderen;
Overwegende de beloftes van de federale regering om duurzame structurele oplossingen voor het overvliegen van Brussel (gouvernementele verklaring) in te voeren;
Overwegende de weigering van de Vlaamse Regio om het constructieve voorstel van de Brusselse Regering aan te nemen om de kanaal route (om van 400.000 naar 100.000 overvlogen te gaan) uit te schakelen, om de strikte wind normen toe te passen om verlichting te brengen in niet gerechtvaardigd gebruik van de piste 01 (verantwoordelijk voor het intensieve overvliegen van de oostelijke gemeenten), alsook om de Europese nacht toe te passen (d.w.z van 22 tot 7:00 in de ochtend), en dus om de vluchten tussen deze uren te verbieden;
 
Beslist:
 1. Herhaalt zijn solidariteit ten opzichte van alle personen en gemeenten die door deze hinder lijden die door de vliegtuigen wordt veroorzaakt, en bevestigt zijn steun aan de burger beweging PAS QUESTION.
 2. Steunt en moedigt de Brusselse regering aan, de directe inning van de te wijten boetes door de niet-naleving van het besluit Gosuin, en vraagt het verbod op de luchthaven van Zaventem van piloten, vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen die er zich niet aan aanpassen, (niet-opschorting van betaling in geval van verzoek).
 3. Vraagt aan de federale regering om alle maatregelen en/of vereiste beslissingen ONMIDDELLIJK te treffen teneinde de definitie en toepassing van routes die het aantal overvlogen personen minimiseren, evenals de toepassing van structurele maatregelen op korte, middel en lange termijn te garanderen dwz:
 • De volledige afschaffing van de nachtvluchten van 22:00 tot 07:00 in de ochtend
 • Delokalisering van fret bedrijven, momenteel aanwezige charters en lowcost op Zaventem naar de regionale luchthavens, en op termijn, de verandering van bestaande luchthavens zoals bijvoorbeeld Zoersel of Beauvechain in cargo en charter luchthaven.
 • Het verbod op Zaventem van oude vliegtuigen, luidruchtig, slecht onderhouden en minder zeker.
 • De verplichting voor alle vliegtuigen om een opstijgingsprocedure met snelle klim en landing met snelle daling toe te passen, die al op vele Europese luchthavens (« Noise abattement »), is toegepast, en de vliegtuigen en maatschappijen te verbieden die er zich niet aan houden.
 • De Brusselse regering ondersteunen en aanmoedigen in de directe inning van de te wijten boetes aan de niet-naleving van het besluit Gosuin, alsook in het verbod op de luchthaven van Zaventem van piloten, vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen die er zich niet aan houden.
 • De aanpassing van het bedrag van de luchthaventaksen door de regering in rekening gebracht, op die van de Duitse en Franse belastingen (d.w.z 85 M€/jaar meer voor de Staat).
 • Om druk uit te oefenen op Brussels Airport opdat het in structurele infrastructuren en oplossingen investeert die onder meer het achteruitschuiven van de pistes impliceert.
 • De uitschakeling van de kanaal route, bijvoorbeeld door de ring route vervangen.
 • De strikte toepassing van de wind normen teneinde het gebruik van de piste 01 te verminderen.