Wenst u een project in te dienen?

De 5e editie van het Participatiebudget start op 29 januari en u hebt tot 29 februari 2024 om uw ideeën en projecten te delen.

Wenst u een project in te dienen?

Wie?

 • iedereen die ouder is dan 16 jaar en in Watermaal-Bosvoorde woont, kan een "vlaggenschipproject" voorstellen;
 • iedereen die ouder is dan 18 jaar en in Watermaal-Bosvoorde woont, kan een "boostproject" voorstellen;
 • een feitelijke vereniging of een vzw met maatschappelijke zetel in Watermaal-Bosvoorde;
 • een groepering van inwoners;
 • sociale en solidaire ondernemingen met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde.

Iedere initiatiefnemer mag zoveel projecten indienen als hij of zij wil. Men zal evenwel voorafgaand aan de stemming een selectie moeten maken. Na het haalbaarheidsonderzoek kunnen voor elke initiatiefnemer maar één vlaggenschipproject en maximaal twee boostprojecten overblijven.

Wat?                                         

Om in aanmerking te komen moet het project:

 • binnen de bevoegdheidsdomeinen van de gemeente vallen;
 • verenigbaar zijn met de algemene beleidsverklaring;
 • worden uitgevoerd of een impact hebben binnen de grenzen van het gemeentelijke grondgebied;
 • een dimensie van algemeen belang hebben, met een collectief en participatief oogmerk.

Gaat het om een vlaggenschipproject, dan mag het project:

 • na de implementatie geen terugkerende kosten met zich meebrengen;
 • geen uitgaven voor werkingskosten met zich meebrengen;
 • niet vallen onder normaal en regelmatig onderhoud van de openbare ruimte of van de gemeentelijke gebouwen.

Projecten worden uitgesloten als:

 • ze duidelijk onwettig of discriminerend van aard zijn;
 • ze het niet mogelijk maken te voldoen aan de stedenbouwkundige regelgeving of de regelgeving inzake overheidsopdrachten;
 • ze betrekking hebben op een project dat ofwel in uitvoering is, ofwel uitgewerkt wordt door de gemeentediensten, of indien op de beoogde plaats reeds een project is geprogrammeerd;
 • ze mogelijk overlast of aanzienlijke burenhinder veroorzaken.

Hoe een project indienen?

De projecten mogen alleen maar ingediend worden tussen 29 januari en 29 februari 2024 bij de dienst Participatie:

Om de geldigheid van uw project te verzekeren, moet u

 • uw voornaam en naam vermelden;
 • uw project een specifieke titel geven (tussen 3 en 10 woorden);
 • maximaal 3 doelstellingen opgeven;
 • uw project zo nauwkeurig mogelijk beschrijven (maximaal 3 lijnen en 300 tekens). Deze beschrijving zullen de burgers te zien krijgen bij de stemming, indien uw project wordt geselecteerd.

De dienst Participatie zorgt voor de bekendmaking van uw project.

In de loop van de maand maart vergewissen het College en de gemeentediensten zich ervan of de projecten voldoen aan de criteria die het reglement vermeldt en of de bedoelde actie wel degelijk onder gemeentelijke bevoegdheden valt. Ook zullen ze nagaan of de projecten voldoen aan de doelstellingen in de algemene beleidsverklaring en of ze te verwezenlijken zijn door de initiatiefnemers zelf of door de gemeente. In april kunnen alle burgers van Watermaal-Bosvoorde stemmen over alle geselecteerde projecten.

Net als bij de voorgaande editie kan er zowel elektronisch als op papier worden gestemd, zodat iedereen kan meedoen. Er komen ook mogelijkheden om te stemmen op markten en in buurthuizen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

Wij hopen dat het recordaantal deelnemers van 2023 verpulverd wordt!

Participatieplatform

Meer informatie? Dienst Participatie - T. 02.674.75.36 - participatie@wb1170.brussels