Reglement betreffende de vaststelling van de dagprijs op de vakantiepleinen vanaf 1 juli 2019

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 24/01/2012 met betrekking tot de vastlegging van de dagprijs voor de «Vakantiepleinen» vanaf 1 juli 2012 ;
Overwegende dat er een duurzaam antwoord gegeven moet worden op de maatschappelijke moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden, en meer in het bijzonder de stijgende financiële moeilijkheden van de ouders;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST :
de dagprijs in de «Vakantiepleinen», ten laste van de ouders, vanaf 01/07/2019 op volgende wijze vast te leggen :
a) voor de kinderen die de scholen van het gemeentelijke grondgebied  bezoeken (ongeacht het netwerk) of in de gemeente wonen :
- 8 € per dag voor 1 kind, 7 € per dag voor 2 kinderen (zelfde bedrag per kind) ; 6 € per dag vanaf 3 kinderen (zelfde bedrag per kind) ;
- 35,00 € per week (van maan- tot vrijdag ; niet van toepassing in de week van 21 juli en 15 augustus) voor 1 kind, 32 € per week voor 2 kinderen (zelfde bedrag per kind) ; 28 € per week vanaf 3 kinderen (zelfde bedrag per kind).

b) voor de kinderen die de gemeentescholen niet bezoeken en die niet in de gemeente wonen :
- 13 € per dag ;
- 60,00 € per week (van maan- tot vrijdag; niet van toepassing in de week van 21 juli en 15 augustus).