Politieverordening - Bevestiging van de beslissing van het College van 11 mei 2020

De Gemeenteraad,
 
Gelet op artikels 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 182 en 187 ;
Gelet op het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gelet op het Politiereglement dat op 28 april 2020 door de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde is aangenomen ;
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en de aanvullende bepalingen van 30 april 2020 :
- Artikel 4 (nieuw): "Het openbaar vervoer blijft behouden. De burger is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd."
- Artikel 8ter: "Het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof om de mond en neus te bedekken, is toegestaan voor gezondheidsdoeleinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen." ;
Gelet op de Politieverordening die op 11 mei 2020 door het College is aangenomen ;
BESLIST :
de Politieverordening die op 11 mei 2020 door het College is aangenomen, te bevestigen.