Agenda - Gemeenteraad 20/10/2020

Vanwege de gezondheidscrisis en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, zal de gemeenteraadszitting van 20/10/2020 virtueel plaatshebben (Politieverordening). 

De vergadering wordt op Facebook live uitgezonden.

Agenda - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het Register van de Gemeenteraadszitting van 15/09/2020.
 1. Overheidsopdrachten (van 31/08/2020 tot en met 28/09/2020 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 1. Politieverordening van de Gemeenteraad ter bevestiging van de politieverordening van de Burgemeester dd. 30/09/2020 betreffende het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie.
 1. Vergaderingen te houden tijdens de dienstjaren 2020 tot en met 2024 - Afvaardiging van de gemeente bij Brulocalis.
 1. Muziekacademie - Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Watermael-Bosvoorde en de koor "Choeur de la Rue" - schooljaar 2020-2021.
 1. Gemeentemarkten: vaststelling van een gemeenschappelijke regeling.
 1. Huisoudelijk reglement (HR) - Aartshertogen Zuid.
 1. Belasting op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging.
 1. School "Naïades" - Uitbreiding van een klaslokaal om een siëstazaal te creëren - Binnen en buiten-inrichtingswerken. – Geen wijziging van de bestemming en onderhoudsprogramma.
 1. Stock opdracht - Asfalt - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 250.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget : 2020.
 1. Vernieuwing van synthetisch terreinen van Vosterijplateau - Rugby (perceel 1) en Sportwarande van de 3 Linden - voetbalterrein n°3 (perceel 2) – Geen wijziging van de bestemming, onderhoudsprogramma en verbintenis om de toegang tot de infrastructuur te garanderen voor de gebruikers van de Franse en Nederlandse taalregimes.
 1. Wijziging van het reglement van de Rozenberg bibliotheek – nieuw reglement.

 2. Interpellatie van de heer Laurent VAN STEENSEL vervolgd door een motie over de Delleurlaan en het kappen van 31 lindebomen.

 3. Interpellatie van Dhr Alexandre DERMINE: het Keymplein, morgen en vandaag.

 4. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND ivm het gemeentelijk mobiliteitsplan en de gewijzigde situatie / heraanleg op de as Delleurlaan-Terhulpsesteenweg.

 5. Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende de steun aan bars en cafés in het kader van de COVID-19 crisis.

 6. Interpellatie van Dhr Martin CASIER over de sensibilisering en de informatie aan de inwoners van onze gemeente in het kader van de COVID-19 crisis.

 7. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND bettreffende de gewijzigde parkeerregeling in de Kalanderstraat en het uitblijven van antwoorden op concrete problemen.

Openbare toelichtingsnota en bijlage