Agenda - Gemeenteraad 18/05/2021

De vergadering wordt op Facebook live uitgezonden.

Agenda - Openbare zitting

1. Goedkeuring van de Registers van de zittingen van 23 maart en 30 maart 2021.

2. Goedkeuring van het register van de zitting van 20 april 2021.

3. Overheidsopdrachten (van 02/04/2021 tot en met 26/04/2021) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

4. Vervanging van een aangeslote lid van de vzw "Vivre chez Soi".

5. Verordening inzake de toekenning van een gemeentelijke premie "Water".

6. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – Aanslagjaar 2022.

7. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies

8. Verdeling van de toelagen 2021 ten gunste van de sportverenigingen - 43.249 € artikel 764/332-02.