Agenda - Gemeenteraad 19/01/2021

Vanwege de gezondheidscrisis en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, zal de gemeenteraadszitting van 19/01/2021 virtueel plaatshebben (Politieverordening)

De vergadering wordt op Facebook live uitgezonden.

Agenda - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het Register van de Gemeenteraadszitting van 15 décember 2020.
 2. Mondelinge vraag van dhr Victor WIARD om de vrouwenmoordenmotie op te volgen.- uitstel van 24/11/2020
 3. Interpellatie van Dhr Martin CASIER over de luchtverontreiniging door houtverbranding in woningen- uitstel van 15/12/2020
 4. Overheidsopdrachten (van 07/12/2020 tot en met 28/12/2020 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 5. Overeenkomst over de financiering van een voltijdsequivalent voor de preventie van schooluitval voor de periode van 1 september tot 30 juni 2022.
 6. Overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw "Vivre à Watermael-Boitsfort".
 7. Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw « Vereniging ter handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde ».
 8. OCMW - Begroting van het dienstjaar 2020 - Wijziging nr 3.
 9. Overeenkomst betreffende de toelage met referentie SUB/2020/AC_WB/APCom/ZD/Recyclerie betreffende oprichting van een participatieve en solidaire Kringloopwinkel in Watermaal-Bosvoorde
 10. Aankoop van informatika materiaal voor verschillende diensten in de gemeentebestuur voor telewerking – Aankoop in dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden – Bekrachtiging van het besluit van het College van 07 december 2020 – Toepassing van artikel 249 van de NGW – Artikel : 140/742-53 – Bedrag : 100.966,00 euros B.T.W. inbegrepen – Begroting : 2020.
 11. Regeling inzake de toekenning aan éénoudergezinnen van een kinderopvangtoeslag - Steun in de COVID-19 periode
 12. Aanhangsel bij de overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak – 2021
 13. Delen van terrein grenzend aan nr. 2 Nachtzwaluwstraat – Herbestemming van het openbaar domein.
 14. Onderhandse verkoop van delen van terrein grenzend aan nr. 2 Nachtzwaluwstraat.
 15. Reglement voor de participatieve begroting 2021
 16. School "Naïades" - Uitbreiding van een klaslokaal om een siëstazaal te creëren - Binnen en buiten-inrichtingswerken. - Approbation estimation ajustée - Artikel : 7210/724-60. Budget: 2020.
 17. Kerk St Clement- Dringende herstelling van de plafonds met houtimitatie - Bekrachtiging van het besluit van het College van 21.12.2020 (toepassing van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet) - Artikel : 790/724-60 - Gunningsbedrag: 96.397,65 euros B.T.W. inbegrepen - Bedrag vast te leggen : 100.000,00 euros (20/7802) – Bedrag van de wijziging van de begroting : 55.000,00 euros - Budget: 2020.
 18. Interpellatie van dhr Victor WIARD betreffende de evolutie van de situatie in de Visserijstraat.
 19. Interpellatie van mevrouw Laura SQUARTINI naar geweld op school, pesterijen en cyberpesten in ons schoolnetwerk.
 20. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND over de aanvragen mbt de gemeentelijke premie op de onroerende voorheffing.
 21. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND over de invoering van de gele doos – senior focus.
 22. Interpellatie van Dhr Laurent VAN STEENSEL bettreffende het gebruik van bodycams.

Openbare toelichtingsnota en bijlage