Oplossing voor de erfpacht van het Keymplein

De erfpacht (onroerend goed lease van zeer lange duur) heeft een weerslag op de dynamiek van de handelsgalerij van het Keymplein.

In februari 2021 besliste de Gemeenteraad, met eenparigheid van stemmen, dat twee handelszaken en de parkings ingediend door de vragende partijen uit de erfpacht mochten treden. De huurders zullen op basis van de schatting die een gespecialiseerd gewestelijk organisme (en dus onafhankelijk) de eigendom van het erf kunnen verwerven.

Hierdoor worden de huurders ten volle eigenaar van hun goed en zullen dit blijven tot het einde van de erfpacht in 2036.

Deze operaties zijn niet gebonden aan de lopende handelsactiviteiten en moeten nog bevestigd worden door de algemene vergadering van de mede-eigenaars die, laten we het hopen, binnenkort zal plaatsvinden.