De regenwaterbekkens in Bien-Fairestraat en Begoniastraat hebben goed gewerkt tijdens de regenval in juli

In de loop van de maand juli zijn in het centrum en het oosten van ons land extreme hoeveelheden regen gevallen, met de katastrofale gevolgen die u kent, zowel op menselijk als materieel vlak. 

Dergelijke hoeveelheden regen zijn in Brussel sinds 1980 niet meer gemeten.

Onze gemeente bleef evenmin gespaard van deze buien.

Een van de taken van VIVAQUA is het beheer van deze zware regenval en de bestrijding van overstromingen op gemeentelijk niveau.

Ter herinnering: VIVAQUA is de intercommunale die eigendom is van de 19 Brusselse gemeenten en die als taak heeft drinkwater te produceren, te transporteren en te verdelen ten behoeve van de Brusselaars, maar ook afvalwater op te vangen voor sanering, met inbegrip van de bestrijding van overstromingen op gemeentelijk niveau. Gemeenteraadslid Gabriel Persoons, zetelt, voor onze gemeente, in de Raad van Bestuur.

VIVAQUA beheert bijna 2000km riolering in het gewest.

Deze riolen worden o.a. gebruikt om tijdens regenperiodes een deel van het regenwater op te vangen.

In geval van heviger regenval en om dit uitgebreid netwerk te ondersteunen, heeft VIVAQUA 31 regenwaterbekkens aangelegd, strategisch verspreid over het Gewest, waarvan twee in de omgeving van Watermaal-Bosvoorde.

Deze regenwaterbekkens maken het mogelijk om bij hevige regenval in korte tijd grote hoeveelheden stedelijk afvalwater op te slaan en zo de bevolking te beschermen tegen het risico van overstromingen.

Tussen 2010 en 2020 werd niet minder dan 95 miljoen euro geïnvesteerd in de riolering en de wateropvangbekkens.

In Watermaal-Bosvoorde hebben de twee belangrijkste opvangbekkens voor regenwater in de Bien-Fairestraat en de Begoniastraat, elk met een capaciteit van 4.000 m³, het mogelijk gemaakt de overstromingen te vermijden waarmee de inwoners van deze wijken in het verleden te kampen hebben gehad. 

Ondanks de uitzonderlijke regenval die ons land deze zomer heeft doorgemaakt, werd hun capaciteit nooit met meer dan 25% voor Begonia, en met 30% voor Bien-Faire aangesproken.

De opvangbekkens hebben het mogelijk gemaakt de overstroming te vermijden waarmee we in augustus 2011 te kampen hadden. 

Meer info: Activiteitsverslag VIVAQUA (2020)