De notulen van de wijkvergaderingen van 2022 zijn beschikbaar!

Elk jaar nodigen de leden van het College de bewoners uit voor een avond over het leven in de wijk.

Het doel is de buren te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en te ontwikkelen, te reageren op een project...

Bekijk de notulen van de buurtvergaderingen van 2022

Info? participatie@wb1170.brussels - T. 02.674.75.36