Brussels wordt Stad 30 !

Brussel wordt op 1 januari 2021 een gewest waar 30 km/u de regel en niet langer de uitzondering is. Vandaag is al 60% van het lokale wegennet een zone 30, vanaf 2021 wordt dat 85%.

In Watermaal-Bosvoorde, geldt in alle straten 30 km/u , zonder uitzondering enkel op de gewestelijke assen op ons grondgebied (Vorst-, Delleur-, Terhulpen- en Vorsterijlaan) geldt de regel 50 km/uur. Onze gemeente wordt een autoluwe schakel. Wat betekent dit concreet? De verkeersborden 30km/u zullen worden verwijderd. 

Waarom (bijna) overal 30 km/u?

Brussel gaat met deze maatregel overigens helemaal mee met de tijdsgeest: andere steden zoals Rijsel (88% zone 30), Parijs of Bordeaux (doelstelling 85% in zone 30) gaan vandaag dezelfde richting uit.

Ieder jaar komen 50 personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om of geraken ze ernstig verwond, door overdreven snelheid. De hoofddoelstelling van de Stad 30 is dus om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen: die van de fietsers en voetgangers, maar ook die van de bestuurder en de passagiers van de auto. Bij een botsing aan 30 km/u is de gordel erg effectief. Deze maatregel zal het verkeer ook rustiger maken, zodat er binnen de wijken voorwaarden ontstaan die gunstiger zijn voor de modal shift: op korte afstanden wordt fietsen of stappen zo aantrekkelijker. Daarnaast zal de geluidshinder aanzienlijk dalen: aan 30 km/u lijkt het alsof er 50% minder verkeer is wat betreft lawaai.

Wat betekent dit in de praktijk?

Op alle wegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zult u maximum 30 km/u mogen rijden, met uitzondering van de grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u blijft. Deze uitzonderingen worden duidelijk aangegeven met verkeersborden. Deze nieuwe snelheidsbeperking geldt voor alle weggebruikers, dus ook voor taxi's, bussen, fietsers (speedpelecs), elektrische steps... Dus ook op busbanen en fietspaden.

Meer inlichtingen