Renovatiewerken in de Visserijstraat

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in overleg met de gemeente Oudergem, beslist om de Visserijstraat grondig te renoveren. Gezien de ouderdom van de riolering en de zeer slechte staat van de openbare weg is het noodzakelijk dat dit l gebeurt. Dit zal het comfort voor de omwonenden aanzienlijk verbeteren.

Het gehele project wordt gecoördineerd door het overheidsbedrijf Vivaqua, dat de omwonenden nauwgezet op de hoogte zal houden van de voortgang van de werken. 

De werkzaamheden hebben op 5 september 2022 begonnen en zijn onderverdeeld in verschillende fasen. Na de tussenkomst van de nutsbedrijven (water, elektriciteit, openbare verlichting, telecommunicatie), zijn de rioleringswerken velotooid. De weg moet nog volledig worden heraangelegd, zonder de trottoirs.

Wegenrenovatie - toelichting

Februari 2024

Het her-asfalteren van de Visserijstraat zal op 4 maart 2024 beginnen. Dit zal in vijf fasen gebeuren om de toegang van het verkeer niet te lang te onderbreken en daarmee overlast te beperken.

Fases 3 en 4 vinden plaats in Ouderghem.

Behoudens slecht weer,

  • fase 1: van de IJsvogellaan tot de Tinklaan, voltooid;
  • fase 2: van de Tinklaan tot de uitgang van de parking van restaurant Les Pêcheries, voltooid;
  • fase 3: de uitgang van de parking van restaurant Les Pêcheries tot nr. 118, van 03 april tot 26 april;
  • fase 4: van nr. 118 tot Beaulieulaan, van 29 april tot 17 mei;
  • fase 5: laatste laag asfalt op de hele Visserijstraat, tijdens het weekend van 18 en 19 mei.

Bedankt voor je geduld en je begrip.

Technische informaties (alleen in het Frans)

planpêcheriesavril024.jpg

Mobiliteitsstudie