Hoe ver zijn we met de Keym-werken?

Hoe ver zijn we met de Keym-werken?

Update: 11/01

De werken vorderen goed.

Het vindt plaats in drie opeenvolgende fasen, zodat het plein tijdens het hele proces actief kan blijven: 

 • fase 2.1 heeft betrekking op de kant aan de Ottervangerstraat, de Vander Elststraat en de Bien-Fairestraat;
 • fase 2.2, het midden van het plein;
 • en tot slot fase 2.3, het hoger gelegen deel, met inbegrip van de Delvauxruimte en de Winterkoninkjestraat.

Vanaf 21 oktober werkt de aannemer elke zaterdag. Het uurrooster loopt van 8u tot 17u. Het doel is om zoveel mogelijk te anticiperen op eventuele weersgerelateerde vertragingen op de bouwplaats en om voorrang te kunnen geven aan bedrijven die op zaterdagmiddag gesloten zijn.

 

FASE 2.1. (duur: +/- 40 werkdagen)

De trottoirs van de Bien-Faire-, Ottervanger- en Vander Elststraten zijn klaar. De rijwegen hebben al een eerste laag asfalt gekregen; de andere lagen zullen aan het einde van het project worden aangebracht, samen met de beplanting van groenzones en de installatie van straatmeubilair.

 

FASE 2.2. (duur: +/- 60 werkdagen)

Vanaf 15 januari 2024 gaan de werken Fase 2.2 in, gewijd aan het centrum van het Keymplein.

Om de werken te vergemakkelijken en om verzekeringsredenen worden bewoners, klanten, winkeliers en bezorgers verzocht om de geldende verkeersverboden te respecteren. Dit geldt voor gemotoriseerde toegang tot het plein, omleidingen en voetgangers- en fietsverkeer.

Ondergrondse parking:

Sommige parkeerplaatsen zijn tijdelijk afgesloten met Nadar-barriers. Er zijn stutten geplaatst om de stabiliteit van de plaat te versterken.

Mobiliteit - geen verandering:

 • Omleiding door: Epiceastraat, Toeristenstraat;
 • Gratèsstraat : de rijrichting is ongewijzigd gebleven sinds het begin van de werken (richting E. van Becelaerelaan) ;
 • weg afgesloten behalve voor plaatselijk verkeer: Bien-Fairestraat, Th. Vander Elststraat, Ottervangerstraat (tussen Vander Elststraat en Epiceastraat) ;
 • verkeersverbod op het Keymplein vanaf de Waterwildlaan en de Waterkoninkjestraat.

 

PlandeviationNL19:10.jpg

 Tijdens alle werken:

 • blijven de winkels toegangelijk;
 • komt er een duidelijk omleidingsplan om de toegang tot het plein zo vlot mogelijk te laten verlopen;
 • blijft de ondergrondse parking open;
 • blijven de bepaalde gebieden toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Info? keym@wb1170.brussels - Onthaalpunt (ex-Capoue), open voor iedereen: dinsdag, van 13u tot 14u.

signature EspaceMobilité.jpg