Reservatie en bezetting van de openbare weg

Voor een bezetting van de openbare weg :

  • Stuur een e-mail met de volgende inlichtingen : volledige contactgegevens (naam, voornaam, telefoon, adres) en een gedetailleerde beschrijving van het verzoek naar openbare.werken@wb1170.brussels ten minste 5 werkdagen voor de verbodsdatum of per telefoon naar Christelle Vermeulen - T. 02.674.74.36 van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 11u30 en vanaf 14u00 tot 16u30 (juli en augustus van 8u00 tot 12u00) om een afspraak te nemen 

Nieuwe tarieven 2022 voor 20 meter parkeren (vanaf 30 mei 2022) :

  • Verhuis ( aankomst in gemeente): 47,50 € (1ste dag) + 7,70 € per bijkomende dag ;
  • Verhuis (vertrek uit gemeente): 94,90 € (1ste dag) + 15,40 € per bijkomende dag ;
  • Parkeren van voertuigen voor werken of andere activiteit: 94,90 € (1ste dag) + 15,40 € per bijkomende dag + 7,70 € per bijkomend signalisatiebord - Belasting op het plaatsen van materialen, containers... NIET INBEGREPEN
  • Gebruik van openbare weg (contaner, big-bag, lift, enz…): 20 €/dag per elke begonnen schijf van 10 m² op grond - Retributie parkeerverbod NIET INBEGREPEN
  • Steigers: 9,70 €/dag per elke begonnen schijf van 10  op grond.
  • Steigers in het kader van werkzaamheden die voornamelijk worden uitgevoerd met het oog op energiebesparing: 4,85 €/dag per elke begonnen schijf van 10  op grond 

GEREGLEMENTEERDEBASIS: 

Belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg

Retributies voor technische diensten verleend aan derden