Openbare computerruimte

Een OCR is een ruimte met computerapparatuur die beschikbaar is voor het grote publiek. Initiaties en opleidingen in de informatica worden ook aangeboden.
Hier vindt u een overzicht van de toegangspunten en activiteiten van Watermaal-Bosvoorde. Andere initiatieven zullen dit aanbod binnenkort versterken en uitbreiden.

Gemeentelijke OCR  (1)

A. Payfa-Fosséprezplein, 11
De OCR wordt voor het publiek ter beschikking gesteld om hoofdzakelijk pedagogische redenen en met de bedoeling de digitale kloof te verkleinen.
Informatie : T. 02.674.74.70
Coaching en terbeschikkingstelling van PC en internetverbinding: op afspraak 02/674.74.70 (antwoordapparaat – laat een boodschap)

Bibliotheek "Espace Delvaux" (2)

Gratèsstraat 3 – 3de verdieping
Voor iedereen geschikt - Franstalige bibliotheek
Informatie: T. 02.660.07.94,
bib.francophone@wb1170.brussels

Bibliotheek "Trois Tilleuls" (3)

Drie Lindenstraat 32
Voor iedereen geschikt - Franstalige bibliotheek
Informatie: T. 02.660.07.94, 
bib.francophone@wb1170.brussels

Rozenberg Bibliotheek (4)

Thomsonlaan 3
Iedereen, studenten
Gratis toegang met internetverbinding tijdens openingsuren van de bibliotheek
Informaties: T. 02.675.33.79

Buurthuis van Dries (5)

Dries, 38
Informations: Pascale Duqué,
T. 02.660.71.05, pduque@wb1170.brussels

Actiris (6)

Vinkstraat, 127, 
werkzoekenden
Verstrekking van computer stations voorbehouden voor werkzoekenden.
Ma. tot vr. morgen van 8.30 tot 12.30 uur
ma., di. vr.  pm van 13h30 tot 16 uur
Information : T. 02.563.22 91

 

epnsiteNL

Aangesloten computergebruik

Connected computing, d.w.z. alle apparaten die het internet gebruiken, is alomtegenwoordig in ons leven om te werken, informatie te krijgen, te communiceren, zich uit te drukken, zijn budget, energieverbruik te beheren, te kopen..... De aanwezigheid ervan is van dien aard dat we er nauwelijks zonder kunnen.

De meesten van ons hebben deze modaliteiten bewust en vrijwillig overgenomen, eerst als een vorm van innovatie en vervolgens als een vorm van normaliteit. Maar vandaag de dag bestaat de keuze om op een andere manier dan via de computer te communiceren niet meer echt meer. De digitale verovering is vaak buiten onze medeweten en soms met behulp van onze persoonlijke gegevens uitgevoerd, zoals blijkt uit recente gebeurtenissen (zaak Cambridge Analytica).

Digitale technologie kan dus toegang bieden tot zowel het beste als het slechtste. En er rijzen enkele vragen: hoe profiteert u van de voordelen (een opleiding, het vinden van een baan, communicatie, administratieve stappen...) en hoe beschermt u uzelf (valse informatie, bescherming van uw privacy, intimidatie...)? Of zelfs: is het nog steeds mogelijk om de verbinding te verbreken zonder enig sociaal leven te verliezen; kunnen we onszelf beschermen tegen nomofobie? (overmatige angst om gescheiden te worden van zijn mobiele telefoon).

Om deze vragen te beantwoorden, heeft de gemeente gekozen voor onderwijs en opleiding. De scholen hebben dus de hulp gekregen van een projectmanager van een "digitale school" (zie 1170 van april 2018). Voor de opleiding zijn digitale toegangspunten opgezet en recentelijk in een netwerk opgenomen. Sommigen van hen zijn nog steeds weinig bekend bij het publiek, anderen zijn zo succesvol dat ze menselijke en materiële steun zouden moeten krijgen, terwijl anderen gericht zijn op een meer gericht publiek en geen permanente locatie hebben.