Een muur om het onzichtbare zichtbaar te maken - Indienen van artistieke projecten

In december 2019 heeft de gemeenteraad zich unaniem verbonden tot de bestrijding van geweld tegen vrouwen en tot de erkenning van vrouwenmoorden. In juni jongstleden besloot de raad, eveneens met eenparigheid van stemmen, een muur te wijden aan de verhalen van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Om hen uit de anonimiteit te halen. De keuze viel op de muur die zich bij de ingang van de Academie voor Schone Kunsten aan het Andrée Payfa-Fosséprezplein bevindt. Deze 13 September zal een kunstwedstrijd worden uitgeschreven. Het werk moet worden gemaakt op een houten paneel dat vervolgens aan de muur wordt bevestigd. Vier werken zullen worden bekroond, waarvan 2 werken gedurende 5 maanden zullen worden tentoongesteld, gevolgd door de andere 2 werken gedurende de volgende 5 maanden. Aan de geselecteerde kunstenaars zal een vast budget (1000 euro per winnend werk) worden toegekend om hun onkosten te dekken.

Lancering van de projectoproep: 13 september 2021
Deadline inleveren concepten: 15 november 2021

Het reglement van de wedstrijd

Deelnameformulier