Gemeenteraadsverkiezingen - 13 oktober 2024

Op 13 oktober 2024 worden ongeveer 900.000 Brusselse inwoners opgeroepen om hun gemeenteraadsleden te kiezen.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben om de 6 jaar plaats, op de tweede zondag van oktober en ze hebben tot doel de leden van de Gemeenteraad te verkiezen.

Ze worden georganiseerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Het Gewest heeft een website gemaakt met een schat aan informatie, gaande van het belang van stemmen tot hoe de verkiezingen in het Brussels Gewest verlopen. Burgers komen er ook meer te weten over de rol van gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters in het lokale leven. Je vindt hier ook meer details over het verloop van een verkiezingscampagne, zodat je een volledig overzicht krijgt van het democratische proces.

Om deelname te vergemakkelijken, biedt de site ook praktische informatie over stemmen bij volmacht, zodat personen die niet zelf naar de stembus kunnen gaan, hun stem op een democratische manier kunnen laten horen.

 

Wie kan bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen ?

De in België ingeschreven Belgen, de Europeanen en niet-Europeanen die hun inschrijving op de kiezerslijst vragen.

 

Is het verplicht om te stemmen ?

Stemmen is verplicht op straffe van sancties.

De personen op de kiezerslijst, met name Belgen maar ook Europeanen en niet-Europeanen waarvan de aanvraag tot inschrijving werd aanvaard moeten stemmen.

 

Oproepingsbrieven

De oproepingsbrieven zullen ten laatste 15 dagen voor de dag van de verkiezingen verstuurd worden.

Indien u uw oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan u langskomen op het gemeentebestuur (dienst Bevolking) om een duplicaat te vragen

  • maandag, dinsdag en vrijdag van 8u tot 12u;
  • woensdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u;
  • donderdag van 8u tot 19u;
  • zaterdag van 10u tot 12u (geen permanentie op zaterdag 12 oktober 2024);
  • U kan ook op zondag 13 oktober tussen 8u en 15u. 

 

Hoe kan men zich als niet-Belgische burger inschrijven of uitschrijven voor de kiezerslijst ?

De niet-Belgische burgers hebben het recht om in België voor de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen.

  • Je moet uiterlijk op 31 juli 2024 een aanvraag indienen om op de kiezerslijst van je gemeente te worden inschrijven : voorwaarden et inscrijvingsformulieren
  • Wil je geschrapt worden van de kiezerslijst van de verkiezingen van 13 oktober 2024 : download het formulier van afstand van inschrijving en bezorg het naar behoren ingevulde document uiterlijk op 31 juli 2024 aan het Gemeentebestuur - Antoine Gilsonplein 1 - 1170 Watermaal-Bosvoorde.

 

Wat kan ik doen ?

  • Je bent niet beschikbaar op de dag van de stemming : kiezers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtdrager stemmen in naam van de volmachtgever.

- Formulier van volmacht

- Verklaring op eer om bij volmacht te kunnen stemmen

Opgelet :

In geval van onmogelijkheid om te stemmen wegens een activiteit als zelfstandig of wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland moet de aanvraag van onmogelijkheid ten laatste op 11.10.2024 (12u00) geldig verklaard worden door de Burgemeester.

  • Ik ben op de dag van de verkiezingen niet gaan stemmen want ik was in het buitenland en ik heb geen volmacht kunnen geven: Het is essentieel dat je de oproepingsbrief voor de verkiezingen naar de dienst Bevolking stuurt, samen met de bewijsstukken waarover je beschikt. Het gemeentebestuur zal ze doorsturen naar het Vredegerecht van het kieskanton.

 

Stembureaus

Op 13 oktober 2024 zullen de stembureaus open zijn van 8u tot 16u.

Stembureau n°

Gebouw

Adres

1

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

2

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

3

Hooghuis

Antoine Gilsonplein, 2

4

School Bosvoorde Centrum

Andrée Payfa-Fosséprezplein, 11

5

School Bosvoorde Centrum

Andrée Payfa-Fosséprezplein, 11

6

School « La Sapinière »

Terhulpsesteenweg, 358

7

School « La Sapinière »

Terhulpsesteenweg, 358

8

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

9

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

10

School « La Futaie »

Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan, 65

11

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

12

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

13

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

14

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

15

School « Karrenberg »

François Ruytinxstraat, 31

16

School « les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

17

School « les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

18

School « les Cèdres »

Bosrechterstraat, 6

19

School « La Roseraie »

Ottervangerstraat, 47

20

School « La Roseraie »

Ottervangerstraat, 47

21

Seniorie OCMW

Meikeverslaan, 50

22

Seniorie OCMW

Meikeverslaan, 50

23

Station van Watermaal

Hakhoutlaan, 2-4

24

Station van Watermaal

Hakhoutlaan, 2-4