Europese verkiezingen: jongeren mogen stemmen !

Elke 5 jaar worden de Europese burgers uitgenodigd om de vertegenwoordigers van het Europees Parlement te kiezen.

Als Europese burger die in de gemeente woont kan je je op de kiezerslijst  inschrijven.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit proces te voltooien:

  • Ga naar de dienst Bevolking (loketten 1 tot 4) - Antoine Gilson 1 om het formulier te verkrijgen en in te vullen.
  • Bestel het formulier door te bellen naar 02.674.74.22 of door een schriftelijke aanvraag te sturen naar Gemeentebestuur - Dienst  Bevolking - Antoine Gilsonplein 1.
  • Schrijf je online in op www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be.
  • Download het juiste formulier hieronder.

Na ontvangst van je aanvraag en als je voldoet aan alle voorwaarden om je stemrecht uit te oefenen, ontvang je een goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen dat je inschrijving op de kiezerslijst bevestigt. Deze inschrijving houdt de verplichting in om te gaan stemmen.

Let op! Als je bij de laatste Europese verkiezingen al hebt gestemd, hoef je je niet opnieuw te registreren, tenzij je vrijwillig afstand hebt gedaan van je status als Europees kiezer.

NIEUW

Vanaf nu kunnen Europeanen en Belgen die 16 jaar zijn op de dag van de verkiezingen voor het Europees Parlement ook stemmen.

 

NIEUWSBERICHT : De Belgische minderjarigen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan, maar de stemming zal voor deze jongeren niet verplicht zijn. Daarentegen moeten de Europese minderjarigen zich inschrijven om te kunnen stemmen. (Wet van 25.12.2023 tot wijziging van de wet van 23.03.1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van het oudburgerlijk wetboek, teneinde de deelname van 16- en 17-jarigen aan de verkiezing van het Europees Parlement mogelijk te maken zonder voorafgaande inschrijvingsplicht).

 

Formulier voor meerderjarigen en minderjarigen niet-Belgen in de EU

Formulier voor Belgische minderjarigen

Meer info?