Sportcheques

Toekenningsvoorwaarden voor financiële tussenkomst

  1. De begunstigde moet in Watermaal-Bosvoorde gedomicilieerd zijn.
  2. De begunstigde moet tussen 01.01.2002 en 31.12.2015 geboren zijn.
  3. De inschrijving moet zich in een club doen waarvan de sportinstallaties op het grondgebied van de Brusselse Regio is geïnstalleerd.
  4. De club moet aan een Belgische sportfederatie aangesloten zijn tot die door ADEPS of BLOSO wordt erkend

De financiële tussenkomst wordt, per kalenderjaar, beperkt tot 50 € (de jaarlijkse bijdrage van de club moet minimum van 100 € zijn) en per begunstigde. Na toekenning van het financiële verzoek om tussenkomst, zal de betaling binnen 3 maanden gebeuren.

De VZW Sportpark van de Drie Linden staat een begroting van 25.000 € toe, voor deze promotie actie van de sport. De verzoeken om tussenkomst zullen in verband met deze envelop volgens de volgende orde van prioriteit behandeld worden:  

  1. Voor een 1ste inschrijving in een club (promotie van de sportpraktijk);
  2. Voor een inschrijving in een club van Watermaal-Bosvoorde;
  3. Voor een inschrijving in een club die een opleiding verzekert voor hun kader bij ADEPS of een erkende instantie door ADEPS en BLOSO (aansporing tot de opleiding van de begeleiders);
  4. Voor een verzoek van tussenkomst dat uitgaat van vrouwelijk publiek (promotie van het gemengd-zijn in de sport).

Om uw sport cheque te verkrijgen, moet u het aanvraagformulier van financiële tussenkomst invullen in geval van inschrijving aan een aangesloten sportclub bij een erkende Belgische Sportfederatie.

Het formulier moet neergelegd worden aan de receptie van het zwembad Calypso tijdens de openingstijden tussen 15 september 2020 en 15 oktober 2020.

Download het formulier hier (in het Frans wegens Franstalig sportvereniging).