Regeling voor de inzameling van huishoudelijk afval - Gebruik van stijve bakken

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet,
Gelet op de Algemene Beleidsverklaring (ABV), waarin openbare netheid een prioriteit is,
Gelet op de Gewestelijke Ordonnantie betreffende afvalstoffen die op 24/04/2019 in het Staatsblad is gepubliceerd en waarin wordt bepaald :
Gemeenten kunnen van producenten of houders van afvalstoffen eisen dat zij gebruik van maken, op de grond, waarvan zij eigenaar zijn, of op de wegen, van   individuele harde vuilnisbakken waarin de zakken met afval voor de inzameling van organisch afval en restafval worden geplaatst, rekening houdend met de stedenbouwkundige kenmerken van het betrokken gebied en de capaciteit van de producenten of houders van afvalstoffen om deze harde vuilnisbakken op te slaan.
Gelet op het nieuwe Algemeen Politiereglement voor de 19 Brusselse gemeenten, en met name op de artikelen 4 (administratieve sancties) en 28 (afvalverwijdering),
Gelet op de verklarende nota, gevoegd bij dit Reglement,
Gelet op de preventiecampagne terzake en lopende dialoog, die zal verdergezet worden,
Gezien de ervaring met de kosteloze distributie van harde vuilnisbakken in Watermaal-Bosvoorde, die heeft aangetoond dat de zakken die door de harde bakken worden beschermd, niet meer door dieren worden opengescheurd,
Overwegende dat een reglement moet worden genomen, teneinde het gebruik van deze harde vuilnisbakken op te leggen,
BESLUIT :
  • Volgend Reglement  voor het inzamelen van huishoudelijk afval - Gebruik van harde vuilnisbakken, vast te stellen.
  • Draagt de afdeling Netheidspreventie op om het uit te voeren.
Artikel 1
Voor alle voedselafval is het gebruik van harde bakken verplicht, om de zakken te beschermen tegen aanvallen van kraaien, vossen of anderen. In het kader van de preventie en het beheer van de inzameling van huishoudelijk afval voorziet de gemeente haar inwoners van gratis harde zwarte (80L) en oranje (30L) bakken.
Artikel 2
Het College zal een lijst van uitzonderingen opstellen in gevallen waarin het gebruik van de harde vuilnisbak te ingewikkeld is (krappe accommodatie, verdieping, gezondheidstoestand van de bewoner, enz.)
Artikel 3
Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze verordening valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Artikel 4
Door dit Reglement wordt het voorgaande Reglement voor het inzamelen van huishoudelijk afval - Gebruik van harde vuilnisbakken aangenomen door de gemeenteraad dd. 19/06/2018 opgeheven en vervangen.