Premies voor katten en honden

De gemeente kent sinds enkele jaren premies toe voor de sterilisatie en de elektronische identificatie van katten. Dit jaar kent de gemeenteraad een nieuwe premie toe voor de opleiding en de elektronische identificatie van honden. 

Voor katten
De gemeentelijke premie voor sterilisatie bedraagt 25 euro voor een kater en 50 euro voor een kattin. De premie voor de elektronische identificatie bedraagt 25 euro per dier.Er kunnen maximaal 3 premies per jaar en per huishouden met woonplaats in Watermaal-Bosvoorde worden toegekend en enkel voor een dier van de aanvrager.
Verordening voor katten

Voor honden
De premie voor hondenscholing betreft de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een jaarabonnement in een hondenschool of van collectieve of individuele gehoorzaamheids- en socialisatiecursussen. De gemeentepremie bedraagt maximaal 40 euro per hond. De premie voor de elektronische identificatie bedraagt 30 euro per hond.  Per jaar en per huishouden dat in Watermaal-Bosvoorde woont, kan maximaal € 70,00 worden toegekend en enkel voor een hond van de aanvrager.
Verordening voor honden

Stuur de ingevulde formulieren op:

Informatie: dienst Leefmilieu, environnement@wb1170.brussels, 02.674.74.32.