Volgende rommelmarkten : agenda

  • Rommelmarkt Drie Linden : 22 augustus - Inschrijvingen zijn gesloten 
  • Rommelmarkt Aartshertogen : 29 augustus - Inschrijvingen zijn gesloten
  • Rommelmarkt Keym : 12 september 2021 - Inschrijvingen zijn gesloten
  • Rommelmarkt Arcaden : 25 september 2021 - Inschrijvingen zijn gesloten
  • Rommelmarkt Wiener - Hertog-Vink : 3 oktober 2021 - Inschrijvingen zijn gesloten

Registratie-informatie volgt binnenkort

Infos : handel@wb1170.brussels - 02.674.75.35.