Regionale steunmaatregelen voor handelaars en zelfstandigen tijdens de Covid-19-crisis

Als u vragen of hulp nodig heeft, neem dan contact op met de Dienst Economisch Leven van 13:30 tot 16:00 uur, maandag tot vrijdag, op 02/674 74 53 - handel@wb1170.brussels.

Maatregelen van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.1819.brussels

Bent u handelaar

Een eenmalige premie van € 4.000 zal door het Gewest worden toegekend aan detailhandelszaken die als gevolg van federale richtlijnen verplicht waren om te sluiten.

De aanvraagprocedure voor deze premie zal zeer binnenkort beschikbaar zijn op de website van 1819. https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

De voorwaarden voor de toekenning van deze premie :

  • Bedrijf (zelfstandigen of bedrijven) met minder dan 50 voltijdequivalenten
  • Actief in een van de in de bijlage bij de  genoemde sectoren op basis van de bij de KBO ingevoerde BTW-Nace-codes.
  • Indiening van de aanvraag uitsluitend online via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheden (http://werk-economie-emploi.brussels/nl).
  • 2 documenten moeten toegevoegd zijn: de laatste driemaandelijkse (of maandelijkse) BTW-aangifte en een bankcertificaat met betrekking tot de bedrijfsrekening (bedrijfsnaam en rekeningnummer)
  • Indiening van de aanvraag uiterlijk op 18 mei 2020
  • Slechts één aanvraag per onderneming voor maximaal 5 vestigingen in Brussel (bij de KBO)
  • Eenmalige premie van €4000

Bent u zelfstandig

 Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die als gevolg van de sluitingsmaatregelen van de regering gedwongen zijn hun activiteiten te staken, komen voor de maanden maart en april 2020in aanmerking voor financiële steun als zelfstandige (overbruggingsuitkering). Deze bijstand wordt verleend ongeacht of een volledige of gedeeltelijke onderbreking.

Bedrijven die alleen op bepaalde uren moeten sluiten of verplicht zijn om op afspraak te werken, of restaurants die sluiten maar wel Take away aanbieding, kunnen ook genieten van het volledige vervangingsinkomen.

Voor deze zelfstandigen is geen minimumonderbrekingsperiode vereist..

Andere zelfstandigen (en meewerkende echtgenoten) hebben recht op financiële steun voor de maanden maart en april 2020 als zij hun activiteit volledig onderbreken gedurende ten minste 7 kalenderdagen(na de door de coronaviruscrisis opgelegde sluitingsmaatregelen).

Wat is het bedrag van de financiële steun?

-1.291,69 € netto/maand zonder personen ten laste

-1.614,10 € netto/maand met gezinslasten.

Om een overbruggingsuitkering in verband met de coronaviruscrisis aan te vragen, stuurt u het ingevulde aanvraagformulier (lien vers notre page) naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Maatregelen in het Vlaamse Gewest :

De Vlaamse overheid voorziet in de corona hinderpremie voor de ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. 

Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis. Moet je enkel verplicht sluiten in het weekend, dan heb je recht op 2000 euro.

Indien de sluiting na 21 dagen voortduurt, wordt een vergoeding van 160 EUR/dag toegekend.

 https://www.vlaio.be/nl

https://www.unizo.be/hinderpremie-coronatijden

WhatsApp of bel ons op 0800 20 555

Maatregelen in het Waalse Gewest :

De Waalse regering heeft besloten een buitengewoon fonds van 233 miljoen € op te richten om tot 5.000 € te vergoeden aan bedrijven en zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door sluitingen in verband met de strijd tegen het coronavirus.www.1890.be

https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises