Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 22/01/2019 betrekking tot het innen van vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats, uitvoerbaar verklaard op 30/01/2019voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Gelet de Ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van de 29/11/2018, inwerkingtreding aan de 06/01/2019 ;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de vergoedingen regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
S T E L T   V A S T :
Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2020 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024 :
ARTIKEL 1
De concessierechten van graven in de gemeentelijke begraafplaats worden vastgesteld als volgt :
 
A. CONCESSIES VAN 15 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
Volwassenen (1 lichaam)
. 2020 : 824,00€
. 2021 : 841,00€
. 2022 : 858,00€
. 2023 : 876,00€
. 2024 : 894,00€
Volwassenen (2 lichamen)
. 2020 : 1.230,00€
. 2021 : 1.255,00€
. 2022 : 1.281,00€
. 2023 : 1.310,00€
. 2024 : 1.337,00€
Kinderen van minder dan 7 jaar
. 2020 : 568,50€
. 2021 : 580,00€
. 2022 : 591,50€
. 2023 : 603,50€
. 2024 : 615,50€
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een individuele of gezamenlijke concessie
. 2020 : 491,50€
. 2021 : 501,50€
. 2022 : 511,50€
. 2023 : 522,00€
. 2024 : 523,50€
Bijkomende urne
. 2020 : 378,50€
. 2021 : 386,00€
. 2022 : 394,00€
. 2023 : 402,00€
. 2024 : 410,00€
 
B. CONCESSIES VAN 50 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
 
Individuele concessie
. 2020 : 2.962,00€
. 2021 : 3.021,00€
. 2022 : 3.081,50€
. 2023 : 3.143,00€
. 2024 : 3.206,00€
Gezamenlijke concessie 2 lichamen
. 2020 : 3.985,00€
. 2021 : 4.065,00€
. 2022 : 4.146,50€
. 2023 : 4.229,50€
. 2024 : 4.314,00€
Gezamenlijke concessie 3 lichamen
. 2020 : 4.933,00€
. 2021 : 5.031,50€
. 2022 : 5.132,00€
. 2023 : 5.234,50€
. 2024 : 5.339,50€
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een individuele of gezamenlijke concessie
. 2020 : 1.022,50€
. 2021 : 1.043,00€
. 2022 : 1.064,00€
. 2023 : 1.085,00€
. 2024 : 1.107,00€
Bijkomende urne
. 2020 : 755,00€
. 2021 : 770,00€
. 2022 : 785,50€
. 2023 : 801,00€
. 2024 : 817,00€
 
C. FAMIELEGRAFKELDERS (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
 
2 opeenliggende vakken
. 2020 : 5.304,00€
. 2021 : 5.410,00€
. 2022 : 5.518,50€
. 2023 : 5.629,00€
. 2024 : 5.741,50€
3 opeenliggende vakken
. 2020 : 6.633,00€
. 2021 : 6.765,50€
. 2022 : 6.900,00€
. 2023 : 7.038,00€
. 2024 : 7.179,00€
4 opeenliggende vakken
. 2020 : 7.959,00€
. 2021 : 8.118,00€
. 2022 : 8.280,50€
. 2023 : 8.446,00€
. 2024 : 8.615,00€
Bijkomende urne
. 2020 : 756,50€
. 2021 : 771,50€
. 2022 : 787,00€
. 2023 : 803,00€
. 2024 : 819,00€
De vastgestelde prijzen omvatten de kosten voor het bouwen van de kelders.
 
D. KRYPTEN (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
 
1 cel
. 2020 : 3.979,00€
. 2021 : 4.058,50€
. 2022 : 4.139,50€
. 2023 : 4.222,50€
. 2024 : 4.307,00€
3 cellen
. 2020 : 6.745,00€
. 2021 : 6.880,00€
. 2022 : 7.017,50€
. 2023 : 7.158,00€
. 2024 : 7.301,50€
Bijkomende urne
. 2020 : 756,50€
. 2021 : 771,50€
. 2022 : 787,00€
. 2023 : 803,00€
. 2024 : 819,00€
 
CONCESSIES VAN GRAVEN IN HET COLUMBARIUM EN URNE KELDERS
 
A. CONCESSIES VAN 5 JAAR - gratis
 
B. CONCESSIES VAN 15 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
 
Concessie 1 urne
. 2020 : 725,00€
. 2021 : 740,00€
. 2022 : 755,00€
. 2023 : 770,00€
. 2024 : 785,00€
Concessie 2 urnen
. 2020 : 1.070,00€
. 2021 : 1.095,00€
. 2022 : 1.120,00€
. 2023 : 1.145,00€
. 2024 : 1.170,00€
Kinderen van minder dan 7 jaar
. 2020 : 455,00€
. 2021 : 464,00€
. 2022 : 473,50€
. 2023 : 483,00€
. 2024 : 492,50€
Bijkomende urne
. 2020 : 379,50€
. 2021 : 387,00€
. 2022 : 395,00€
. 2023 : 403,00€
. 2024 : 411,00€
 
C. CONCESSIES VAN 50 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
 
Individuele concessie
. 2020 : 2.616,50€
. 2021 : 2.669,00€
. 2022 : 2.722,50€
. 2023 : 2.777,00€
. 2024 : 2.832,50€
Concessies 2 urnen
. 2020 : 3.506,50€
. 2021 : 3.576,50€
. 2022 : 3.648,00€
. 2023 : 3.721,00€
. 2024 : 3.795,50€
Concessies 3 urnen
. 2020 : 4.359,50€
. 2021 : 4.446,50€
. 2022 : 4.535,50€
. 2023 : 4.626,50€
. 2024 : 4.719,00€
Bijkomende urne
. 2020 : 891,50€
. 2021 : 909,00€
. 2022 : 927,00€
. 2023 : 945,50€
. 2024 : 964,50€
 
PLAATSING VAN DE NAAMPLAAT OP DE HERINNERINGSMUURT VAN DE STROOIWEIDE EN OP DE VOORMALIGE STROOIWEIDE.
 
Voor een duur van 15 jaar
. 2020 : 135,15€
. 2021 : 137,85€
. 2022 : 140,61€
. 2023 : 143,42€
. 2024 : 146,29€
Voor een duur van 50 jaar
. 2020 : 405,45€
. 2021 : 413,56€
. 2022 : 421,83€
. 2023 : 430,27€
. 2024 : 438,87€
 
ARTIKEL 2
De concessierechten van graven zijn verhoogd met :
a)  200 % indien de concessiehouder minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in Watermaal-Bosvoorde heeft.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen;
b) 100 % indien de concessiehouder voor meer dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft in Watermaal-Bosvoorde en dat de eerste persoon die begraven wordt geen hoofdverblijfplaats heeft in Watermaal-Bosvoorde.
Verplichting om een concessie voor 50 jaar te kopen. De concessiehouder is aangewezen als begunstigde van de concessie en kan zijn plaats niet opgeven.
c)  50 %  als de overledene minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in Watermaal-Bosvoorde heeft maar dat hij meer dan 25 jaar in Watermaal-Bosvoorde heeft gewoond.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen; 
het bewijs van de hoofdvestiging in de gemeente kan alleen maar voortkomen uit een inschrijving of een vermelding in het bevolking- of vreemdelingenregister.
ARTIKEL 3
De prijs van de concessie moet vooraf en in één enkele betaling aan de Gemeenteontvanger worden betaald.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.