Vereenvoudigde procedure voor de premie onroerende voorheffing

Sinds 2020 kunnen huiseigenaren uit de middenklasse of met een laag inkomen een jaarlijkse gemeentelijke premie van 70 euro op de onroerende voorheffing aanvragen. Dit jaar moeten er minder documenten bij de aanvraag: de aanslagbiljetten voor de personenbelasting en de onroerende voorheffing, een betalingsbewijs  van de onroerende voorheffing en een attest van de gezinssamenstelling.

De aanvragers moeten aan de inkomenscriteria voldoen, slechts één eigendom bezitten en daarin wonen. Ter herinnering: verhuurders betalen geen onroerende voorheffing voor woningen die via een sociaal verhuurkantoor (SVK) worden verhuurd.

De aanvraag moet worden ingediend binnen zes maanden na verzending van het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing op de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd.

Het aanvraagformulier is beschikbaar hier (PDF) of bij de dienst Financiën (T. 02.674.74.47  - financien@wb1170.brussels).