Een kringloopwinkel in Watermaal-Bosvoorde, op van nul afval naar duizend hulpbronnen!

De gemeente Watermaal-Bosvoorde organiseert al meer dan 10 jaar samen met de burgers 2 keer per jaar Weggeef ‘Acties en 1 keer per maand Repair Cafés. Duizenden voorwerpen kregen dankzij deze initiatieven een tweede leven via schenking of reparatie.

Dit was zo'n succes dat de huidige meerderheid een permanente locatie voor deze activiteiten wilde oprichten en ook de mogelijkheid bieden om er opleidingen te volgen en de professionele integratie te bevorderen.

Na enkele maanden van veldonderzoek in samenwerking met de Dienst voor sociale en professionele integratie van het OCMW en ontmoetingen met de actoren van Bosvoorde, schreef de gemeente in op de projectoproep van Leefmilieu Brussel aan de lokale overheden voor een recyclageproject van kleine huishoudelijke voorwerpen, textiel en fietsen. Het idee is om deze alledaagse voorwerpen te herstellen en ze dan te verkopen of met anderen te delen. De overheid heeft zojuist dit recyclageproject in Watermaal-Bosvoorde goedgekeurd.

De inwoners van de gemeente kunnen er terecht voor tweedehands kleren of kleren die ter plaatse zijn gemaakt (upcycling), maar ook voor alledaagse voorwerpen die andere inwoners niet meer gebruiken. Hier kunnen ook defecte voorwerpen worden hersteld. De aangeboden diensten worden geacht complementair (en niet concurrerend) te zijn aan de diensten die worden aangeboden door onze verenigingen, winkeliers en ambachtslieden waarmee vele samenwerkingsverbanden mogelijk zijn.

De dienst Transitie is bezig met de oprichting van deze vzw en de huur van een pand voor deze activiteiten. De contacten voor het huren van een bedrijfspand gelegen tussen het Keymplein en de rotonde der Drie Linden verlopen goed. De kringloopwinkel zou in de lente open gaan.

Dit is een project dat de gemeente en haar inwoners in staat stelt een nieuwe stap te zetten naar meer lokale, circulaire en duurzame consumptie en zo deel te nemen aan een beter beheer van de hulpbronnen en aan de strijd tegen de klimaatverandering.