Verandering van naam

De procedure voor naamsverandering kan alleen worden gestart door personen met de Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen.
De aanvraag moet worden ingediend door de betrokkene zelf, of door zijn wettelijke vertegenwoordiger bij de Federale Overheidsdienst Justitie - Dienst voor Naamsverandering. Voor een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet het door beide ouders gezamenlijk worden ingediend. Als in een vonnis het ouderlijk gezag echter aan slechts één ouder wordt toegekend, mag die persoon alleen handelen.


De aanvraag moet duidelijk het doel (de gevraagde nieuwe naam) en de ernstige redenen (historische, sociologische, familiale,...) vermelden.


Inlichtingen: 
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel

02/542 66 75 - 02/542 67 03 - 02/542 67 01 (naam NL)
02/542 67 04 - 02/542 67 61 - 02/542 67 56 (naam FR)

E-mail :  naamsverandering@just.fgov.be