Participatiebudget: stem voor uw favoriete projecten!

Na een succesvolle tweede sessie in 2021 is in februari een nieuwe editie van de participatiebudget van Watermaal-Bosvoorde van start gegaan. 50 ideeën zijn ingediend door burgers en vanaf 1 april kunnen alle inwoners hun favoriete projecten kiezen.

Het participatiebudget 2022 is in februari van start gegaan met de oproep tot het indienen van projectideeën. Hierbij kon men kiezen tussen twee categorieën: de "vlaggenschipprojecten", die door de gemeente zullen worden uitgevoerd voor een maximumbudget van 35.000 euro, en de "boostprojecten", die door de projectleiders zelf zullen worden uitgevoerd met een maximumtoelage van 5.000 euro. 

Gedurende de hele maand maart werden deze projecten geanalyseerd en geëvalueerd om na te gaan of zij aan de selectiecriteria voldeden en of zij door de projectleiders of de gemeente konden worden uitgevoerd. Om uiteindelijk tot de laatste fase van het proces te komen: de stemming!

Tijdens de maand april zal elke inwoner zijn stem kunnen uitbrengen op zijn favoriete projecten, indien mogelijk via het MijnOpinie-platform. Voor degenen die daarmee moeilijkheden zouden ondervinden, zullen papieren formulieren beschikbaar zijn op het gemeentehuis en in de buurthuizen.

De stemming is verschillend voor de twee categorieën van projecten. Voor de "vlaggenschipprojecten": kies uw twee favoriete projecten uit de lijst. Voor de "boostprojecten": verdeel de - virtuele - 40.000 euro over uw favoriete projecten, naar gelang van hun kostprijs.

De keuze is enorm. Maar let op: de deadline voor het stemmen op uw favoriete projecten is 28 april 2022!

Info: wb1170.mijnopinie.belgium.be/.

Dienst Participatie, T. 02.674.75.36, tussen 10.00 en 12.00 uur.