Modaliteiten

Voor de organisatie van wijkfeesten, sportwedstrijden of opnames, moet een verzoek van vergunning 6 weken voor de organisatie van het evenement aan het Kabinet van de Burgemeester (odeleuze.bgm@wb1170.brussels) gericht worden.

Voor om het even welke andere gebeurtenis die op de openbare en/of particuliere ruimte plaatsvindt maar die een effect op de openbare ruimte heeft - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden met een effect op de openbare ruimte (parkeren), opnames, Feest van de Bloemen, carnaval van de Bezem Hoekmoet om een voorafgaande vergunning van de Burgemeester verzocht worden.

Voor de praktijke modaliteiten en de coronamaatregelen,  zie het  ministerieel besluit van 27/07/2021, de officieuse geconsolideerde versie van het MB van 28/10/2020 , de FAQ CORONAVIRUS en de FAQ evenementen (geldig tot het volgende CODECO).

Gebruik hetzij van het CERM of van het CIRM.

In het kort :

Sport

Vanaf 1 september is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) verplicht in de gemeenschappelijke besloten ruimten van alle inrichtingen van de sportsector.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

In de inrichtingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) vanaf 1 september verplicht.

Compartimentering van het publiek aanwezig in een sportinfrastructuur tijdens outdoor sportwedstrijden, is onder bepaalde voorwaarden reeds toegelaten. Vanaf 1 september zal compartimentering in een sportinfrastructuur bijkomend ook kunnen worden toegepast zowel indoor tijdens sportwedstrijden, als outdoor tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen, op voorwaarde dat geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit. Hiertoe dient per compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur te worden voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

Vanaf 1 september is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist indien het publiek minder dan 200 personen binnen en 400 personen buiten bedraagt.

 

Massa-evenementen

De minimumdrempel voor het aantal aanwezigen op massa-evenementen, die vanaf 13 augustus onder strikte voorwaarden kunnen worden georganiseerd, wordt verlaagd van 5.000 naar 1.500. Bovendien is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist bij massa-evenementen.

Vanaf 1 september zullen ook indoor massa-evenementen mogelijk zijn.

Voor massa-evenementen geldt geen einduur. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, dienen deze te worden stopgezet om 01u00.

 

Procedure

 • Voor elke aanvraag van vergunning, moet het formulier van aanvraag van vergunning voor de organisatie van een evenement ingevuld worden
 • Als het nodig is, moet het formulier van aanvraag van vergunning begeleid worden met de evaluatie van de gezondheidsrisico's via het hulpmiddel « COVID Event Risk Model ».
 • Volgens de beschikbaarheid en onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente de organisator logistiek materiaal ter beschikking stellen. Voor elke vraag van logistieke steun (bijkomende inlichtingen op 02.674.74.08), gelieve de laatste bladzijde van het formulier van de aanvraag van organisatie van een evenement te willen aanvullen
 • Uw aangevuld formulier moet uiterlijk 6 weken voor het begin van het evenement of de montage teruggestuurd worden op het volgende adres:

  Gemeente Watermaal-Bosvoorde
  Antoine Gilsonplein, 1
  1170 Brussel

  of per mail: events@wb1170.brussels

  • Wanneer het advies van DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en dringende Medische hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) verzocht moet worden, zal een plan van geografische ligging en implantatie van de infrastructuren in overeenstemming met de voorschriften van DBDMH  bijgevoegd worden. Dit verzoek van adviezen zal door de gemeente ingediend worden
  • Ook al is het advies van de brandweer voor uw evenement niet noodzakelijk vereist, dient u toch altijd enkele regels te respecteren (algemene en bijzondere voorschriften in verband met de gebruike uitrusting). Bezoek hun website.
  • De Burgemeester zal de organisator van het vervolg voor zijn vraag zo snel mogelijk in kennis stellen en in ieder geval uiterlijk binnen maximum 3 weken vanaf de indiening van de vraag of binnen 5 weken vanaf de indiening van de vraag wanneer het advies van DBDMH wordt verzocht.  Gelieve nota te nemen dat deze laatste termijn rekening houdt met de indiening termijn van het advies bij DBDMH die op 4 weken voor de gebeurtenis is vastgesteld.

  Indien u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het Cabinet van de Burgemeester (02.674.74.10)