Modaliteiten

Voor de organisatie van wijkfeesten, sportwedstrijden of opnames, moet een verzoek van vergunning 6 weken voor de organisatie van het evenement aan het Kabinet van de Burgemeester (odeleuze.bgm@wb1170.brussels) gericht worden.

Voor om het even welke andere gebeurtenis die op de openbare en/of particuliere ruimte plaatsvindt maar die een effect op de openbare ruimte heeft - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden met een effect op de openbare ruimte (parkeren), opnames, Feest van de Bloemen, carnaval van de Bezem Hoekmoet om een voorafgaande vergunning van de Burgemeester verzocht worden.

Het Overlegcomité dd 23/04/2021 bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.

Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten. 

Voor de praktijke modaliteiten,  zie het geconsolideerde ministerieel besluit en we zijn in afwachting van de nieuwe versie 2022 van het COVID Event Risk Model.

Procedure

 • Voor elke aanvraag van vergunning, moet het formulier van aanvraag van vergunning voor de organisatie van een evenement ingevuld worden
 • Als het nodig is, moet het formulier van aanvraag van vergunning begeleid worden met de evaluatie van de gezondheidsrisico's via het hulpmiddel « COVID Event Risk Model ».
 • Volgens de beschikbaarheid en onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente de organisator logistiek materiaal ter beschikking stellen. Voor elke vraag van logistieke steun (bijkomende inlichtingen op 02.674.74.08), gelieve de laatste bladzijde van het formulier van de aanvraag van organisatie van een evenement te willen aanvullen
 • Uw aangevuld formulier moet uiterlijk 6 weken voor het begin van het evenement of de montage teruggestuurd worden op het volgende adres:

  Gemeente Watermaal-Bosvoorde
  Antoine Gilsonplein, 1
  1170 Brussel

  of per mail: events@wb1170.brussels

  • Wanneer het advies van DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en dringende Medische hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) verzocht moet worden, zal een plan van geografische ligging en implantatie van de infrastructuren in overeenstemming met de voorschriften van DBDMH  bijgevoegd worden. Dit verzoek van adviezen zal door de gemeente ingediend worden
  • Ook al is het advies van de brandweer voor uw evenement niet noodzakelijk vereist, dient u toch altijd enkele regels te respecteren (algemene en bijzondere voorschriften in verband met de gebruike uitrusting). Bezoek hun website.
  • De Burgemeester zal de organisator van het vervolg voor zijn vraag zo snel mogelijk in kennis stellen en in ieder geval uiterlijk binnen maximum 3 weken vanaf de indiening van de vraag of binnen 5 weken vanaf de indiening van de vraag wanneer het advies van DBDMH wordt verzocht.  Gelieve nota te nemen dat deze laatste termijn rekening houdt met de indiening termijn van het advies bij DBDMH die op 4 weken voor de gebeurtenis is vastgesteld.

  Indien u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het Cabinet van de Burgemeester (02.674.74.10)