Coronavirus : praktische en reglementaire informatie

CONTINUÏTEIT VAN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Wij beogen enerzijds de handhaving van de openbare dienstverlening aan de burger en willen anderzijds coherent blijven met de doelstelling om het aantal verplaatsingen en samenscholingen drastisch te beperken. De organisatie die wij aan het opzetten zijn in de diensten van de gemeente en van het OCMW houdt hiermee rekening. Wij concentreren ons dan ook op de belangrijkste diensten.  

Telefoon : 02.674.74.11

Gegevens van de gemeentediensten

Voor de onmisbare diensten die in onze kantoren moeten worden verstrekt, werd een afsprakensysteem opgericht.

 

Bevolking – Burgerlijke staat

Kijk, vooraleer je te verplaatsen, welke procedures direct via jouw pc, tablet of smartphone kunnen worden uitgevoerd. Hier volgen enkele voorbeelden van documenten die je kan bestellen of downloaden :  

Je kan snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging  indienen of volgende documenten aanvragen:  

  • Getuigschrift van gezinssamenstelling
  • Getuigschrift van nationaliteit
  • Getuigschrift van woonplaats
  • Uittreksel van het strafregister
  • Uittreksel van geboorteakte
  • Uittreksel van huwelijksakte
  • Uittreksel van echtscheidingsakte
  • Uittreksel uit de overlijdensakte
  • ...

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die wij voorstellen.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de rubriek e-loket of naar mijn dossier of via het e-loket.

 

Andere administratieve diensten

Stedenbouw, Leefmilieu, Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening :
Deze diensten zijn gesloten. De overlegcommissies en de proceduretermijnen zijn geschorst.

Openbare werken  (reserveren van de openbare weg, vuilbakken …)
De dienst is gesloten. De aanvragen via email of telefoon worden verwerkt.

Wat zijn de huidige maatregelen? (faq)