Coronalert, een app om de contactopvolging te versnellen

Personen in kaart brengen die in contact kwamen met het coronavirus, maakt het – zoals u weet – mogelijk om de COVID-19-infectieketen nog sneller te doorbreken en zo de verspreiding van het virus te beperken. Sinds 30 september kan iedere Belg de app Coronalert downloaden, die ontwikkeld werd door de deelentiteiten van ons land.  De app moet voor burgers een bijkomend preventiemiddel vormen in de strijd tegen het coronavirus, ter ondersteuning van de contactopvolging door de callcenters.

Meer dan 800.000 mensen hebben Coronalert al gedownload. De app respecteert de privacy van de gebruikers volkomen. Hij verbetert de contactopvolging, door de gebruiker snel een anonieme verwittiging te sturen als die in nauw contact (d.w.z. gedurende minstens 15 minuten op minder dan 1,5 meter) is gekomen met een andere gebruiker die positief heeft getest.

Daarvoor gebruikt de app Bluetooth en wisselt hij anonieme willekeurige codes uit. De gebruikers komen dus niet te weten met wie, waar of wanneer het risicocontact heeft plaatsgevonden, maar ontvangen een melding met het verzoek zich te laten testen. Als ze symptomen van COVID-19 hebben, moeten ze vervolgens contact opnemen met hun behandelend arts. Als ze geen symptomen hebben, kunnen ze via het contactopvolgingscentrum een code krijgen om zich te laten testen.

Hoe meer mensen de app downloaden en gebruiken, hoe sneller we de besmettingsketen kunnen doorbreken.

Zet uw omgeving er dus toe aan om Coronalert te gebruiken!